Privacy Policy for DreamCoaching Hyvänolon kauppa

Rekisteriseloste Viimeksi päivitetty 19.12.2020

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 1. Rekisterinpitäjä DreamCoaching Tmi Purilas 10 A 29, 40100 Jyväskylä

Puhelin: +358 40 847 4770 Sähköposti: Leena[at] dreamcoaching.fi 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Leena Nieminen, Toimitusjohtaja, omistaja Purilas 10 A 29, 40100 Jyväskylä Puhelin: +358 40 847 4770 Sähköposti: Leena[at] dreamcoaching.fi 3. Rekisterin nimi DreamCoaching valmennuspalveluiden käyttäjärekisteri 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöönottamien DreamCoaching valmennuspalveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien materiaalien toimittamiseen ja laskutukseen.

Ajantasainen lista kaikista DreamCoachingin tarjoamista palveluista on nähtävissä osoitteessa DreamCoaching.fi Asiakkaalle kerrotaan hänen oikeutensa tietosuojalain nojalla sekä DreamCoachingin henkilötietojen käsittelystä asiakassopimuslomakkeen täytön yhteydessä. Henkilötietojen antaminen on sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus.

  1. Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä: Nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Osoite Palvelun käyttötiedot (mm. kirjoitetut viestit, vierailuajankohdat, ohjelmat/ohjeistukset, jne.)
  2. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja lisätään rekisteriin rekisterinpitäjän itsensä toimesta esimerkiksi DreamCoaching:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä, uuden päivitetyn suunnitelman käyttöönoton yhteydessä.
  3. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.
  4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  5. Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. DreamCoaching tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä, kuten mm. salasanalla. Henkilötiedot ja ulkoista kovalevyä (varmuuskopiot) säilytetään lukitussa kaapissa eikä henkilötietoihin ole näin ollen pääsyä muilla kuin rekisterin haltijalla.
Merchant info

DreamCoaching Hyvänolon kauppa

leena@dreamcoaching.fi
Business ID: 2725951-4
VAT ID: FI27259514