Privacy Policy for Vesterinen Yhtyeineen verkkokauppa

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Vesterinen Yhtiöineen Oy (Y-tunnus: 2336245-0) Topeliuksenkatu 23 A 16 00250 Helsinki

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Aku Oikari aku@rocktalo.fi

3. REKISTERIN NIMI

Vesterinen Yhtyeineen verkkokaupan asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Vesterinen Yhtyeineen verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös pakettien seurantaan. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisteriä hoitavalle henkilölle.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi

  • Sähköpostiosoite

  • Postiosoite

  • Puhelinnumero

  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

  • Tilausten Postin seurantatiedot

6. REKISTERIN SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja tuotetilauksien yhteydessä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Vesterinen Yhtiöineen Oy ei myy, eikä muutoin luovuta rekisterin tietoja kaupallisessa tarkoituksessa kolmansille osapuolille. Muussa tarkoituksessa Vesterinen Yhtöineen Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja saavat verkkokaupan ylläpidosta vastaavan Rocktalo Oy:n sekä verkkokaupan tuotteiden painatuksesta ja lähetyksestä vastaavan Promoff Oy:n työntekijät, jotka työskentelevät verkkokaupan tilausten hoitamisessa.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATE

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Merchant info
Vesterinen Yhtyeineen verkkokauppa
info@hameenmainostuote.fi
Business ID: 2336245-0
VAT ID: FI23362450