Terms & conditions for Unionin feministinen verkkokauppa

Tulvan tilaus- ja käyttöehdot

Nämä ovat Tulva-lehden tilaus- ja käyttöehdot, joita sovelletaan, kun asiakas (jäljempänä “Asiakas”) tilaa sisältöjen julkaisijalta Naisasialiitto Unioni ry:ltä (jäljempänä “Julkaisija”) yhden tai useamman painetun tuotteen samalla tilauksella(jäljempänä “Tilaus”). Mikäli Asiakas ei hyväksy tilaus- ja käyttöehtoja, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Tilaukseen sisältyviä Palveluita. Alle 18-vuotiaalta Asiakkaalta vaaditaan huoltajan suostumus Tilauksen tekemiseksi.

 1. Tilausmuodot Kestotilaus on toistaiseksi voimassa. Määräaikainen tilaus on voimassa tilauskauden loppuun. Tilaus päättyy automaattisesti ja se on mahdollista uusia tai muuttaa kestotilaukseksi. Irtonumerot Asiakas voi ostaa myös yksittäisiä printtinumeroita sekä digilehtiä.

 2. Tilauksen alkamisaika Kesto- ja määräaikaisten tilausten painetun lehden toimitus alkaa Tilauksen tekemisen jälkeen. Asiakas saa ensimmäisenä lehtenään Tulvan seuraavaksi ilmestyvän numeron.

 3. Tilaushinnat, toimitus ja laskutus Kestotilauksen osalta laskutushinta on korkeintaan hinnastossa esitetty hinta. Painetun lehden osalta tilaushinta sisältää normaalit postikulut Suomeen. Julkaisija pidättää itsellään oikeuden lisätä käsittely- ja postikulut ulkomaan tilauksiin sekä irtonumerotilauksiin painetun lehden osalta. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen uusien hintojen voimaantuloa. Määräaikaisten tilausten ja irtonumeroiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen uusien hintojen voimaantuloa. Kesto- ja määräaikaistilausten osalta laskun ensisijainen toimitustapa on sähköposti. Tilauksen yhteydessä maksetaan ensimmäinen tilausjakso Holvin kautta. Mikäli Asiakasta ei tavoiteta, Julkaisijalla on oikeus lähettää lasku myös muita kanavia pitkin. Julkaisijalla on oikeus keskeyttää Tilauksen toimittaminen, mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Tilausta jatketaan, kun Asiakas on maksanut laskun. Viivästyneistä maksuista Julkaisija voi periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta huomautusmaksun. Mikäli laskua ei maksukehotuksesta huolimatta makseta, Julkaisija voi siirtää saatavan perintään. Mikäli Asiakas haluaa vastaanottaa ne lehdet, jotka ovat ilmestyneet Tilauksen keskeytyksen aikana, tulee Asiakkaan maksaa lähetyksestä aiheutuvat ylimääräiset postituskulut. Mikäli Asiakas on maksanut enemmän kuin laskuun on merkitty, siirretään liikasuoritus vähennettäväksi seuraavan tilausjakson hinnasta.

 4. Tarjoukset Ellei kampanjassa toisin mainita, tarjoushinta koskee Tilauksen ensimmäistä laskutusjaksoa, jonka jälkeen Tilaus jatkuu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tarjouksen saaminen edellyttää, että Tilausta jatketaan koko tarjouksen kattaman laskutusjakson ajan.

 5. Tilausmuutokset Asiakastietojen muutos. Asiakkaan tulee ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai muiden antamiensa yhteystietojen tai laskutustietojen muutoksista Julkaisijalle. Muutokset asiakastietoihin voi ilmoittaa Julkaisijan asiakaspalvelun kautta. Postiin ja maistraattiin tehdyt osoitteenmuutokset eivät automaattisesti päivity Julkaisijalle, eikä Julkaisija vastaa virheellisten tai vanhentuneiden osoitetietojen vuoksi toimittamatta jääneestä Tilauksesta tai sen osasta.

 6. Peruuttamisoikeus Asiakkaalla on Kuluttajansuojalain mukainen oikeus perua Kesto- tai määräaikainen Tilaus 14 vuorokauden kuluessa Tilauksen tekemisestä. Painetun lehden osalta Tilauksen voi perua myös 14 vuorokauden kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamisoikeus ei ole voimassa yksittäisiä irtonumeroita tilattaessa. Tilauksen voi peruuttaa tekemällä vapaamuotoinen ilmoitus asiakaspalveluun. Kesto- ja määräaikaistilauksissa toimitettuja lehtiä ei tarvitse palauttaa.

 7. Irtisanominen Kestotilauksen voi irtisanoa milloin tahansa päättymään laskutuskauden loppuun. Mikäli Asiakkaalle on jo ehditty lähettää seuraavan lehden numero tämän irtisanoessa Tilauksensa, veloitetaan kyseinen numero Asiakkaalta. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa kesken tilauskauden. Irtisanomiseksi ei luokitella laskun maksamatta jättämistä.

 8. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus Mikäli Asiakkaan Tilaukseen kuuluva sisältö tai palvelu on virheellinen tai jäänyt toimittamatta, Asiakkaan tulee reklamoida Julkaisijan asiakaspalveluun asian korjaamiseksi. Virhetilanteissa Julkaisijan vastuu on rajoitettu kyseisen numeron tai palvelun uudelleentoimittamiseen. Julkaisija ei ole vastuussa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista tai virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

 9. Henkilötiedot ja tietosuoja Asiakastiedot käsitellään Julkaisijan tietosuojaselosteen mukaisesti.

 10. Erimielisyyksien ratkaisu Julkaisija pyrkii ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvotteluteitse.

 11. Ehtojen muutokset Julkaisija varaa oikeuden kehittää palveluvalikoimaa sekä toimintaa, minkä vuoksi tilaus- ja käyttöehtoja saatetaan muuttaa. Julkaisija tiedottaa tilausehtojen muutoksista henkilökohtaisesti kirjeitse, sähköpostitse tai verkkopalvelun kautta käyttäjäkohtaisesti. Muutokset astuvat voimaan 30 vuorokauden kuluttua niitä koskevasta ilmoituksesta. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, voi Asiakas irtisanoa Tilauksen päättymään ennen käyttöehtojen muutoksia.

 12. Asiakaspalvelun yhteystiedot

Puh. 050 550 3073

Sähköposti tulva@tulva.fi

Merchant info

Unionin feministinen verkkokauppa