Privacy Policy for Fotojoogaa mielelle

FOTOJOOGAA MIELELLE Tietosuojaperiaatteemme

Keräämme henkilötietoja asiakasrekisteriimme, jotta pystymme palvelemaan sinua mahdollisimman hyvin. Noudatamme hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa sekä käsittelemme henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolellisesti koko tietojen käsittelyn ajan.  Fotojoogaa mielelle -toimintaan liittyen yritys ylläpitää asiakasrekisteriä. Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. 

Rekisterinpitäjä:

Tuula Ahde / Fotojoogaa mielelle fotojooga@gmail.com  Y-Tunnus: 2902889-1

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoito, palveluiden toteuttaminen ja tuki. Lisäksi rekisterin avulla hallitaan asiakasviestintää.  ​

Henkilötietojen käsittely, henkilötietojen vastaanottajat ja siirrot kolmansiin maihin:

Henkilötietojen käsittely tapahtuu pääasiallisesti rekisterinpitäjän toimesta.  Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu sopimuskumppaneille tilanteissa, joissa tarvitaan palveluita, joita rekisterinpitäjä itse ei järjestä. Ulkoistuskumppaneina toimivat Holvi Payment Services Oy (laskutus ja maksujen välitys) sekä Wix.com Inc. (palvelualustan toimittaja).  Wix.com Inc. on mukana EU:n ja USA:n välisessä Privacy Shield -järjestelyssä, jossa EU:n ulkopuolella tapahtuva henkilötietojen käsittely turvataan. Lisätietoa sopimuskumppaneiden tietosuojakäytännöistä ja Privacy Shieldistä: Holvi Payment Services https://support.holvi.com/hc/fi/articles/202260402-Tietosuojaseloste (4.2, 4.3) Wix.com Inc. https://www.wix.com/about/privacy Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/welcome

Rekisterin sisältämät tiedot ja tietolähteet: ​ Rekisterin sisältämät tiedot kerätään asiakkaalta itseltään, muita tietolähteitä ei ole. Rekisterin sisältämät tiedot ja säilytysajat ovat: ​ HOLVI Asiakkaan yhteystiedot (nimi, lähiosoite, sähköpostiosoite): Maksusuoritusten tietoja säilytetään kirjanpito- ja verolakien edellyttämä aika, jonka jälkeen ne poistetaan rekisteristä.

WIX, kurssisivusto Asiakkaan sähköpostiosoite: Tieto säilytetään vain kurssin voimassaoloajan.

Rekisteröidyn oikeudet: ​ Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisua.  Tiettyjen edellytysten täyttyessä rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietonsa poistettua rekisteristä. Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus erityiseen henkilökohtaiseen perusteeseen liittyen milloin tahansa mahdollisuus vastustaa häntä koskevaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen fotojooga@gmail.com. 

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 2.7.2019

Merchant info

Fotojoogaa mielelle

fotojooga@gmail.com
Business ID: 2902889-1
VAT ID: FI29028891