English

Jäsenmaksu

€13.00

Product description

Jäsenmaksu vuodelle 2019. Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

TuSetan verkkokauppa