English

Jäsenmaksu

€13.00

Product description

Jäsenmaksu vuodelle 2019. Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus yhdistyskokouksissa ja puheoikeus neuvoston kokouksissa.

TuSetan verkkokauppa