Privacy Policy for TREENIKAVERIN KAUPPA

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.5.2020. Selostetta saatetaan päivittää aika ajoin.

Rekisterinpitäjä:

Tmi Treenikaveri tmitreenikaveri@gmail.com puh. 0400445830 Y-tunnus: 2842874-6

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Tiina Syrjä tmitreenikaveri@gmail.com puh. 0400445830

Rekisterin nimi:

Treenikaverin kaupan asiakasrekisteri

Rekisterin tietosisältö ja tietojen keräämisen tarkoitus:

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön/organisaation nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tmi Treenikaveri kerää asiakkailtaan vain välttämättömät tiedot kauppojen loppuunsaattamista sekä kurssien/koulutusten suunnittelua ja toteutusta varten. Tietoja saatetaan käyttää myös markkinoinnissa, mutta niitä ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja luottamuksellisuutta. Käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä tietojen poistamista:

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Rekisterissä olevalla on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Merchant info
TREENIKAVERIN KAUPPA
tmitreenikaveri@gmail.com
Business ID: 2842874-6
VAT ID: FI28428746