Privacy Policy for Taigavire-kauppa

Tietosuojaseloste 24.4.2020

Rekisterinpitäjä: Taigavire Oy, Erätie 1, 93280 Syöte Puh. 044 573 0077, info@taigavire.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja myyjän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen asiakas ei voi tilata verkkokaupastamme, jos henkilötietoja ei anneta. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee asiakkaita koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Luovutamme henkilötietoja vain kuljetukseen ja maksupalveluihin liittyville yhteistyökumppaneille, jotta verkkokauppamme toimii ja tuotteet voidaan toimittaa.

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi markkinoinnin kieltäminen), oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi peruuttaa suostumuksen markkinointiin), oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että "oikeus tulla unohdetuksi" toteutuu vain, jos toimittajalla ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

Merchant info

Taigavire-kauppa

info@taigavire.fi
Business ID: 3009720-2
VAT ID: FI30097202