Privacy Policy for Savo-Karjalan Vasemmisto

Tietoja kerätään ja ylläpidetään lahjoituksen yhteydessä, henkilön annetun suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelytarkoitus on lakisääteinen. Savo-Karjalan Vasemmistolla on velvollisuus kirjata taloudellista tukea antavat henkilöt.

Tietoja luovutetaan lahjoittajalle itselleen ja lahjoituksen kohteelle.

Kaikki henkilötiedot poistetaan viimeistään 8 kalenterivuoden kuluessa edellisestä lahjoituksesta. Lahjoittajan henkilötietoja ei jätetä passiivitilaan.

Merchant info