English

Tunnesukupuun piirtäminen

Tunnesukupuu

€250.00

Includes a digital download
Report content
Product description

"Sukupuu auttoi hahmottamaan kokonaisuutta, tuomaan hyviä asioita esille ja myöskin hahmottamaan mistä toimintamallini kumpuavat. Tajuan mitä haluan ennaltaehkäistä jos suinkin mahdollista (mm uupumista, liiallista työntekoa). Heräsi myös myötätunto menneitä sukupolvia kohtaan, ja entistä enemmän haluan tutkia, tietää mitä on tapahtunut."

Tunnesukupuu syventää itseymmärrystä ja kertoo, mistä tulet. Saat myös tukea sinulle haitallisten ajattelumallien muokkaamiseen ja uudenlaisten toimintatapojen opetteluun.

Piirrän sinulle Tunnesukupuun, jonka avulla selvitämme suvun tunnetaakkoja ja löydämme voimavaroja.

Saat ideoita ja näkökulmia omaelämäkerrallisiin ja terapeuttisiin kirjoitusaiheisiin.

Hahmotat, millaisessa suvussa elät ja mikä on roolisi suvussa. Saat ymmärrystä perheesi oikkuihin ja selviytymiskeinoihin.

Piirrämme terapeuttiseen sukupuuhun nimien ja muiden faktojen lisäksi ihmisten väliset suhteet ja vuorovaikutukset. Katsomme sukua sinun näkökulmastasi.

Piirtämisen ohessa keskustelemme esiin nousseista teemoista terapeuttisessa hengessä lääkärin ja kirjallisuusterapeutin näkökulmaa unohtamatta. Saat myös halutessasi kirjoitustehtäviä, joilla voit käsitellä sukupuun sisältöä.

​Tunnesukupuu piirretään sinulle ja sinun näkökulmastasi. Ihmisiin ja tapahtumiin liittyvät faktatiedot ovat yleensä samat suvun jäsenillä, mutta suvun jäsenet näkevät ja kokevat tunne- ja vuorovaikutussuhteet eri tavalla.

Sanamielen käyttämä perheterapiasta tuttu työkalu auttaa huomaamaan sukusi selviytymiskeinoja ja suvulle tyypillisiä riskejä. Sanamieli haastattelee sinua ja piirtää sukupuuta samanaikaisesti. Piirtäminen voi tapahtua etänä, jos kasvotusten tapaaminen ei onnistu.​

Sukupuutyöskentelyyn on hyvä varata vähintään yksi 90 minuutin tapaaminen.

Tunnesukupuun piirtäminen maksaa 250 € / 90 minuuttia.

Kirjoitustehtävien käsittelystä sovitaan Sanamielen kanssa erikseen.

Saat sähköpostiin kuitin ostoksesta ja yhteydenottotiedot.

Sanamieli-verkkokauppa