Privacy Policy for Rumpukoulu Basarin Verkkokauppa

Rumpukoulu Basarin tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 § ja 24 § MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Sari Kujala Tmi Y-tunnus: 2363562-3 Osoite: Kantosienenkatu 14 B12 37130 Nokia Puhelin: 040 8242617 Sähköposti: rumpukoulubasari@gmail.com Yhteyshenkilö: Sari Kujala

2. Rekisterin nimi

Rumpukoulu Basarin asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään pääasiassa tilausten käsittelyyn, laskutustietoihin, ja asiakkuuksien hoitoon. Muita toissijaisia henkilötietojen säilyttämissyitä ovat: • asiakastapahtumien varmentaminen, • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, • markkinointi, • analysointi ja tilastointi, • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet • ikä, sukupuoli • asiakassuhdetta koskevat tiedot tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, värväystiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot • evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot • tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen, oppaiden lataus • tieto uutiskirjeen latauksista ja muista markkinointipreferensseistä • mahdolliset luvat ja suostumukset • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään internetin kautta, kirjallisesti, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla tai evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

8. Rekisteriselosteen saatavuus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tietojen poistamiseen liittyvissä asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Merchant info

Rumpukoulu Basarin Verkkokauppa