Privacy Policy for Rentoutusvalmennus Rauha

Rekisterinpitäjä/rekisterin vastuuhenkilö: Minna Kuusivuori Y-tunnus 2817920-9 os saarikatu 4 A2, 38200 Sastamala, email rentoutusvalmennus.rauha@gmail.com, puh 050 4120964 Rekisterin nimi; verkkokauppa https:77holvi.com/shop/rentoutusvalmennusrauha tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: https;//holvi.com/shop/rentoutusvalmennusrauha verkkokaupan tutteiden palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin liittyvä tietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen, sekä analysointiin, markkinoihin ja tilastoihin. Rekisterin tietoryhmistä: Palvelussa käsitellään käyttäjän yhteystietoja, sekä muita käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa Säännönmukaiset tietolähteet:Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Käyttäjärekisterin tietoja ri luovuteta suoramarkkinoinnin tarkoituksiin. Tietoja nvoidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU;n tai euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun Rekisterin suojauksen periaatteet: Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla Rekisteriselosteen saatavuus:Käyttäjällä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkia häntä kosevien tietojen poistamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjotettuna osoitteella Minna Kuusivuori, Poste restante, 38460 Sastamala:

Merchant info
Rentoutusvalmennus Rauha