Privacy Policy for Qoro Quando

QORO QUANDO RY:N TIETOSUOJAILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 13

Rekisteröidyn informointi

Laatimispäivä 31.3.2019, päivitetty 6.5.2022

1. Rekisterinpitäjä

Qoro Quando ry

Yhdistysrekisterinumero: 184.149

Y-tunnus: 1810160-0

Toimiala: Muualla luokittelemattomat muut järjestöt (94999)

2. Yhteystiedot

Qoro Quando ry

Vapaalantie 46 B 1, 01650 VANTAA

qoroquando(at)gmail.com

3. Rekisterien nimet
  • Qoro Quando ry:n jäsenrekisteri

  • Qoro Quando ry:n kannatusjäsenrekisteri

  • Qoro Quando ry:n Holvi-verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Jäsenrekisterien osalta henkilötietojen käsittelyn peruste on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa. Käyttötarkoituksena on jäsenmaksutietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten. Holvi-verkkokaupassa henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteen syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa palvelua.

5. Rekisteriin tallennetut tiedot

Rekisteröityjä ovat Qoro Quando ry:n jäsenet, Holvi-verkkokaupan kautta Qoro Quando ry:n kannatusjäsenmaksun suorittaneet sekä Qoro Quando ry:n Holvi-verkkokaupan asiakkaat. Rekistereihin tallennetaan ne tiedot, jotka rekisteröity on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Qoro Quando ry:n jäsenrekisteriin kerätään jäsenten nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot sekä syntymäajat. Qoro Quando ry:n kannatusjäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot liittymisen yhteydessä: etu- ja sukunimi, postiosoite kannatuslahjan postitusta varten, sähköpostiosoite jäsenyyteen liittyvää yhteydenpitoa varten, liittymisvuosi, tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

Holvi-verkkokaupan asiakasrekisterin yhteydessä käsittelemme seuraavia ostotapahtuman tekijän henkilötietoja: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite tuotteiden toimitusta varten, tarvittaessa postiosoite tuotteiden postitusta varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään jäseneksi liittymisen tai Holvi-verkkokaupan ostotapahtuman yhteydessä. Muita tietolähteitä ei käytetä.

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Jäsenrekisterien ja Holvi-verkkokaupan asiakasrekisterin käyttöoikeus on Qoro Quando ry:n hallituksen puheenjohtajalla, taloudenhoitajalla, yhdistyksen jäsentiedoista vastaavalla toimihenkilöllä ja Holvi-verkkokaupan vastuukäyttäjällä. Oikeus voidaan myöntää erikseen yhdistyksen hallituksen jäsenille, jotka tehtävissään tietoja tarvitsevat. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Qoro Quando ry:n kannatusjäsenten ja Holvi-verkkokaupan asiakkaiden yhteystietoja säilytetään ainoastaan Holvi-palvelussa, jonne kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Muiden jäsentietojen tietoturvallisesta säilytyksestä vastaa yhdistyksen jäsentiedoista vastaava toimihenkilö. Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 6§:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterien tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Qoro Quando ry:n jäsenten henkilötiedot säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan, kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Holvi-verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain vaatimalla tavalla.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Tarkastuspyyntö osoitetaan sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa.

12. Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen

Tätä tietosuojailmoitusta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 6.5.2022.

Tietoa Holvi-verkkokaupan omista tietosuoja-asetuksista ja palvelun tietosuojaselosteen löydät verkkokaupan omilta sivuilta.

Merchant info
Qoro Quando