English

Aloitus Koulutuspaketti, sis. lähiopetuksen

€590.00

Product description

Peruskurssi

Kehitysviiveitä korjaava ja kehitystä edistävän neurofysiologisen harjoittelun peruskurssi Materiaalipaketti + henkilökohtainen lähikoulutus pienryhmässä

Koulutus sisältää mm: Henkilökohtainen 4-5 tunnin lähikoulutus perusmenetelmien ja testauksen oppimiseksi, aika sovitaan tapauskohtaisesti.

Koulutuspakettiin kuuluva materiaali:

Miksi en opi? Teoriakirja kehityksellisten ongelmien taustoista, PDF formaatissa.

Sensomoottori, sensomotorisen harjoittelun käsikirja, joka on käytännönopas harjoituksista, A-4 koko, väriversio, mappina. Ammattilaisille suosittelemme mappiversiota jota on helppo käyttää, täydentää ja päivittää.

Toiminta/harjoituskortit: A-4 kortti keskeisimmistä harjoituksista. On tärkeää että kotiharjoittelussa harjoitukset tehdään oikein. Kortista voi ottaa kopion vanhemmille, jotta he osaavat tehdä harjoittelun oikein. Kortissa on: Harjoituksen nimi, mihin se vaikuttaa, kuva ja ohje harjoituksen tekemiseksi oikein.

Sensomoottori verkkokurssi, verkkokurssi harjoittelun toteuttamisesta, paljon videoleikkeitä harjoitusten tekemisestä

Lisäksi lomakkeita: Varhaisen kehityksen analyysi alle kouluikäisille ja kouluikäisille, kyselylomakkeet taustahaastattelua varten.

Pääsy PRO kansioon, missä on toimintaa tukevaa materiaalia

OHA ry, kuntoutusta ja koulutustoimintaa