English
Toimintakortit

Toimintakortit

€72.00

Product description

Toimintakorteille on koottu keskeisimmät harjoitukset selkeinä ohjeina ja kuvina. Ne on tarkoitettu opettajalle arkipäivän työkaluksi. Kortissa selviää harjoituksen nimi, mihin se vaikuttaa, miten se tehdään, kuinka lapsia ohjeistetaan, usein on myös kuva tai piirustus harjoittelusta. Kortteja on sarjassa 49 kpl.

OHA ry, kuntoutusta ja koulutustoimintaa