Privacy Policy for Pupu Nuppunapa -verkkokauppa

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Toimisto tunturissa eli aurinkokellokorttihommia -yritys käsittelee henkilötietoja Pupu Nuppunapa -verkkokaupan yhteydessä. Holvi toimii verkkokauppa-alustana ja maksunvälittäjänä. Holvin tietosuojaselosteen voit lukea täältä.

Päivitetty viimeksi 24.1.2023.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimisto tunturissa eli aurinkokellokorttihommia

Y-tunnus: 1985430-5

Marja-Terttu Korppila

PL 50, 99801 Ivalo

p. 040 771 2311

info@pupunuppunapa.fi

www.toimistotunturissa.fi

www.pupunuppunapa.fi

Rekisterin nimi

Toimisto tunturissa eli aurinkokellokorttihommia -yrityksen Pupu Nuppunapa -verkkokaupan asiakasrekisteri.

Mitä henkilötietoja kerätään ja miksi?

Asiakkaan luovuttamat henkilötiedot tilauksen yhteydessä Holvi-verkkokaupassa: maksajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, puhelinnumero (valinnainen), osoitetiedot ja maa.

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimus, suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kun niiden käyttötarkoitus sekä kirjanpitovastuu edellyttävät. Tilaustiedot henkilötietoineen luovutetaan tilitoimistolle osana kirjanpitoaineistoa, ja niitä säilytetään osana kirjanpitoa kirjanpitolain vaatiman ajan.

Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Tilaustiedot henkilötietoineen luovutetaan tilitoimistolle osana kirjanpitoaineistoa. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään vastuullisesti. Tietoihin pääsy on suojattu, ja tietoturvasta on huolehdittu palomuurilla ja asianmukaisilla tietoturvaohjelmilla.

Rekisteröidyn tietosuojaoikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa itseään koskevien tietojen käsittelystä, tarkistaa itseään koskevat tiedot, korjata virheelliset tai vanhentuneet tiedot, pyytää tietojen poistamista, elleivät lakisääteiset tai juridiset seikat edellytä tietojen säilyttämistä ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Edellä kuvatut, oikeuksia koskevat pyynnöt on lähetettävä rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen info@pupunuppunapa.fi.

Merchant info
Pupu Nuppunapa -verkkokauppa
info@pupunuppunapa.fi
Business ID: 1985430-5
VAT ID: FI19854305