English

Psykedeelit mielenterveystyössä – koulutus soteammattilaisille

€219.00

Product description
Psykedeelit mielenterveystyössä – koulutus soteammattilaisille

30.–31.5.2024 klo 9–17
Karjalatalon juhlasali (Käpylänkuja 1, Helsinki)

Hinnasto:
Tapahtumalippu 219 €
– Psykologiliiton jäsenille 209 €
– Psykedeelitutkimusyhdistyksen jäsenille 199 €
Yhdistykset lähettävät jäsenilleen alennusten aktivointikoodit.

Hinnat sisältävät kahvin ja pientä naposteltavaa aamu- ja iltapäivällä. Tiedotamme lounasmahdollisuuksista myöhemmin.

Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n järjestämä Psykedeelit mielenterveystyössä – koulutus soteammattilaisille tarjoaa ajantasaista tietoa psykedeeliavusteisesta terapiasta sekä psykedeelien vaikutusten kohtaamisesta hoitokentällä. Kaksipäiväistä koulutusta luotsaavat aihepiirin kokeneimmat suomalaiset lääkärit ja psykologit. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa uusin tutkimustieto koskien psykedeelien potentiaalia mielenterveystyössä, psykedeeliterapeutiksi kouluttautuminen sekä psykedeelien hyödyntämiseen liittyvät eettiset haasteet ja riskit.

Osallistujat pääsevät kuulemaan myös työntekijöiden kokemuksia ensimmäisestä suomalaisesta alkoholismin hoitoa käsittelevästä psilosybiinitutkimuksesta sekä ammattilaisten kuvauksia psilosybiinin ja MDMA:n subjektiivisista vaikutuksista terapiakontekstissa. Lisäksi koulutus tarjoaa ammattilaisille käytännön tietoa siitä, miten kohdata psykedeelien käyttöä harkitseva tai niitä aiemmin käyttänyt asiakas, joka toivoo apua asian reflektointiin tai kokemustensa käsittelyyn. Näiden ohella käsitellään sitä, mitä ammattilaisen kannattaa huomioida psykedeelien akuutin vaikutuksen alaisena olevan henkilön kohtaamisessa.

Luentojen aiheita tuodaan eloon ja iholle pienryhmätyöskentelyn ja näyttelijän kanssa simuloitujen hoitotilanteiden avulla. Näiden puitteissa on mahdollisuus keskustella koulutuksessa käsitellyistä teemoista sekä nähdä ja pohtia yhdessä tilanteita, joita ammattilaiselle saattaa psykedeeleihin liittyen tulla vastaan.

Lisäksi tarjolla on tietenkin myös verkostoitumismahdollisuuksia aihepiiristä kiinnostuneiden kollegoiden kanssa. Kahvi- ja lounastaukojen lisäksi kummankin päivän loppuun (klo 17–18) on varattu aikaa vapaamuotoiselle vuorovaikutukselle.

Ilmoittautumisessa kannattaa toimia nopeasti, sillä paikkoja on rajallinen määrä.

Koulutuksen järjestää Psykedeelitutkimusyhdistys ry.
Tapahtuman yhteistyökumppanina toimii Psykologiliitto .

Luennot:

  • Oskari Ventilä (EL): Psykedeeliavusteiset psykoterapiat – perusteet ja tuoretta tutkimustietoa
  • Antti Hupli (LL): Kokemus psilosybiiniavusteisesta ryhmäterapiasta osana terapeuttikoulutusta
  • Patrick Zilliacus (PsM) & Heikki Vanhanen (PsM): Terapeuttina suomalaisessa psilosybiiniä hyödyntävässä alkoholismitutkimuksessa
  • Mippi Vuorikoski (FM): MDMA-terapia terveen koehenkilön näkökulmasta
  • Samuli Kangaslampi (PsT): Psykedeelien riskit ja eettiset haasteet
  • Sakari Rusanen (LL) & Ville Salmensuu (EL): Psykedeelien vaikutuksen alaisena olevan arviointi ja hoito
  • Iikka Yli-Kyyny (PsM) & Hannu Loimo (sosionomi): Kohtaamisen merkitys intention ja integraation vahvistamisessa – kuinka liittoutua asiakkaan puolelle?

Näiden lisäksi ohjelmassa on kaksi yleisöä osallistavaa paneelikeskustelua sekä noin kolmen tunnin edestä pienryhmätyöskentelyä. Pienryhmien kouluttajiin lukeutuu edellämainittujen ohella myös Riikka Ajantaival (PsM). Löydät tarkemmat tiedot tapahtumasta, luontojen sisällöstä ja puhujista verkkosivullamme.

Nähdään toukokuussa!

Huom! Mikäli haluat kertoa meille jotain työtaustastasi, perehtyneisyydestäsi aihepiiriin, kokemuksistasi psykedeelejä käyttäneiden ammatillisesta kohtaamisesta tai muusta koulutuksen kannalta olennaisesta, voit lippua ostaessasi kirjoittaa siitä asialle varattuun tekstikenttään. Voit myös ehdottaa käsiteltäväksi muita koulutuksen teeman kannalta olennaisina pitämiäsi kysymyksiä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan huomioimaan keräämiämme ennakkotietoja tapahtuman suunnittelussa.

Psykedeelitutkimusyhdistys ry