Privacy Policy for Piano Aurora

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen asiakasrekisterin tiedot - Piano Aurora

Rekisteröidystä tallennetaan nimi, puhelinnumero/sähköpostiosoite, katuosoite sekä pianon tiedot. Nimeä, puhelinnumeroa/sähköpostiosoitetta ja katuosoitetta käytetään hyväksi yhteydenpidossa asiakkaaseen ja pianon tietoja mahdollisten tulevien huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi. Ilman rekisteröidyn henkilötietoja (nimi sekä puhelinnumero ja/tai sähköposti) sopimusta viritystyöstä ei voi tehdä. Toiminnassa ei kerätä arkaluonteisia henkilötietoja.

Rekisteröidyn henkilötietoja kerätään osoitteessa https://holvi.com/shop/pianoaurora/ tehtyjen ostotapahtumien yhteydessä sekä henkilökohtaisen yhteydenpidon kautta. Rekisteröidyn tiedot säilytetään:

-Holvin tietokannassa (Holvin tietosuojaseloste)

-Suojattuna varmuuskopiona rekisterinpitäjän kotona olevalla tietokoneella

Tietoja ei käsitellä automaattisesti eikä niitä käytetä rekisteröidyn profilointiin. Tietoja ei siirretä eikä jaeta eteenpäin ilman rekisteröidyn erillistä hyväksyntää.

Henkilötietoja säilytetään 5 vuotta sopimuksen mukaisesti tehdyn viritystyön päivämäärästä. Pianon tietoja säilytetään 10 vuotta. Rekisteröity voi halutessaan pyytää erikseen tietoja säilytettävän pidemmän aikaa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, niiden oikaisemiseen, poistamiseen, siirtämiseen järjestelmästä toiseen, niiden käsittelyn rajoittamiseen sekä niiden säilyttämiseen ja käsittelyyn annetun suostumuksen peruuttamiseen. Edellä mainitut voi toteuttaa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään:

Laura Silander, 0503093710, laura@pianoaurora.com

Rekisteröidyllä on myös vastustamisoikeus ja oikeus tehdä valitus mahdollisesta tietosuoja-asetuksen rikkomisesta valvontaviranomaiselle.

Merchant info
Piano Aurora
laura@pianoaurora.com
Business ID: 3222910-9
VAT ID: FI32229109