English

MINDFULNESS - TIETOISUUSTAIDOT JA BUDDHALAINEN FILOSOFIA

Elämäntaito Helena Erkkilä

€0.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Kurssille ei ole tällä hetkellä ilmoittautumista. Kurssitiedustelut opettajalta, helena.erkkila @ kolumbus.fi.

Viikonlopun 12 tunnin koulutuksessa tutustutaan buddhalaiseen filosofiaan mindfulnessin ja meditaation perustana. Keskeisiä teemoja – kuten minuus, halu ja myötätunto – tarkastellaan luentojen ja keskustelun kautta. Miten käsitykset minuudesta ja läpitunkemattomasta tyydyttämättömyydestä (dukkha) perustelevat tietoisuustaitoharjoituksia ja käsityksiä hyvästä elämästä?

Kurssilla tehdään käytännön harjoituksia. Menetelmän peruspilareita ovat erilaiset meditaatioharjoitukset kuten muodollinen istumameditaatio, kehomeditaatio, liikemeditaatiot, mielikuvaharjoitukset ja arkeen levittäytyvät läsnäoloharjoitteet. Koulutus ei vaadi aiempaa kokemusta mindfulnessista.

Kurssin ohjaajana toimii filosofian tohtori ja sosiaalipsykologi sekä mindfulness-ohjaaja (MBSR ja MBCT) Helena Erkkilä. Lisätietoja: partuuna.fi/helenaerkkila

Kulttuuriosuuskunta Partuuna