English

Saila Poutiainen (toim.), Yleisö ja puhe

Tiedekirjat

€29.00

Incl. VAT 10.00%
Product description

KIRJAN KUVAUS

Mitä on esiintyminen? Miten kuvata viestintää tilanteessa, jossa puhutaan yleisölle?

Esiintyminen koskee ja kiinnostaa melkein kaikkia. Ja melkein kaikkia esiintyminen myös huolettaa ja jännittää. Arkiajattelussa hyvä esiintyminen saatetaan liittää menestykseen, onneen ja vaikutusvaltaan. Esiintyminen on yhteiskunnassa merkityksellistä ja vaikuttavaa toimintaa. Silti artikkelikokoelma on ensimmäinen suomenkielinen esiintymisen viestintää tieteellisesti tarkasteleva teos.

Kirjassa tarkastellaan esiintymisen viestintää ja vuorovaikutusta kymmenestä näkökulmasta, joista jokainen tarjoaa omat kysymyksensä, käsitteensä ja määritelmänsä. Näkökulmat ovat esitystutkimus, esityshistoria, eksistentialismi, fenomenologia, keskustelunanalyysi, dialogismi, kulttuurintutkimus, mikrososiologia ja viestinnän etnografia. Tutkijat kirjoittavat muun muassa ulkopuolisuuden kokemuksesta jännittämisen ytimenä, esiintymisestä ihmisen perusolemisena, viestintäsuhteesta puhujan ja yleisön tai puhujan ja tekstin välillä, aidon itsen esittämisestä YouTube-videoissa ja sosialistiagitaattoreista puhujamatkoilla.

Esiintymisen tarkastelu ei kirjassa rajoitu yleisöpuhetilanteisiin. Artikkelit laajentavat käsitystämme esiintymisestä. Tutkimusesimerkit havainnollistavat eri näkökulmia esiintymiseen.

Kirja on suunnattu korkea-asteen opiskelijoille kieli- ja viestintäopintojen lukemistoksi, yleensä viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimuksesta kiinnostuneille, esiintymistä opettaville ja kouluttaville; esiintymisestä kiinnostuneille lukijoille, jotka halajavat taito-oppaita syvällisempää pohdintaa esiintymisestä.

KIRJAN TIEDOT

Saila Poutiainen (toim.), Yleisö ja puhe. Kymmenen näkökulmaa esiintymiseen. ISBN 9789526953977 (nid.), ISBN 9789526953984 (PDF). 307 sivua, koko 148 x 210 mm. Taitto ja graafinen suunnittelu Remi Unkari. Partuuna 2021.

Kirja ja sen artikkelit ovat tieteellisesti vertaisarvioituja.

Kirjoittajat: Anne Alanne, Maija Gerlander, Sanna Herkama, Janne Niinivaara, Margarethe Olbertz-Siitonen, Saila Poutiainen, Jukka-Pekka Puro, Anna Rajavuori, Sofia Smeds, Eeva Takala, Karoliina Talvitie-Lamberg, Katariina Uitto ja Ira Virtanen.

Kirjastoluokka 77.2 Puheviestintä. Asiasanat esiintyminen, yleisö, viestintä.

E-KIRJA. Jos haluat ostaa Yleisön ja puheen e-kirjana (ladattava pdf), siirry e-kirjan tuotesivulle.

TILAA PARTUUNAN UUTISKIRJE

Kulttuuriosuuskunta Partuuna