Privacy Policy for Nicest Thing Design

Tämä on Nicest Thing Designin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.10.2021.

Rekisterinpitäjä

Nicest Thing Design Lyhdekatu 4a2 40740 Jyväskylä Y-tunnus 2865061-1

Rekisterin yhteyshenkilö Anu Halunen www.nicestthing.fi

Rekisterien nimet Rekisteri Nicest Thing Designin asiakkaista (asiakasrekisteri)

Henkilötietojen käsittelytarkoitus Yhteydenottojen, asiakaskontaktien ja asiakastilausten ylläpito. Rekisteriä voidaan käyttää myös asiakaspalautteen keräämiseen ja markkinoinnin suunnitteluun.

Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyn antamat tiedot: nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköposti, sekä tiedot tilauksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä verkkokaupassa tehtyjen ostosten yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Rekisteröidyn tietoja (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle rekisteröidyn tuotteen tilaamisen yhteydessä Holvi-alustalla toimivasta verkkokaupasta.

Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, että vain asiaankuuluvilla tahoilla on pääsy rekisteritietoihin. Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin tai muin teknisin keinoin.

Tietojen säilytysaika Rekisteritietoja säilytetään enintään 10 vuotta, tai niin kauan kuin asiakkuus on aktiivinen. Nicest Thing Design säilyttää asiakastietoja ja toimeksiantoon liittyviä dokumentteja, jotta pystyy palvelemaan asiakkaita myös jatkossa. Tietoihin voidaan palata esimerkiksi asiakkaan pyynnöstä tai asiakkuuden jatkuessa. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä säilytysajan päättymisen jälkeen ja hävitetään asianmukaisesti. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

Rekisteröidyn yleiset oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjauttaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot henkilörekisteristä. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Merchant info
Nicest Thing Design
info@nicestthing.fi
Business ID: 2865061-1
VAT ID: FI28650611