English

Motorisen oppimisen periaatteet fysioterapiassa

€65.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Webinaarissa syvennytään luovan ja monipuoliseen liikkeeseen perustuvan fysioterapiavastaanoton sekä positiivisen liikkumiskokemuksen rakentamiseen, liikkeen harjoittamisen periaatteisiin sekä liikkumistilanteiden, -tehtävien ja -ympäristöjen muokkaamiseen fysioterapian ja kuntoutuksen näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti sekä motorisen oppimisen teemoihin perustuen.

  • Liikkeen variabiliteetti ja liikestrategioiden variaatiot: miksi ja kenelle, tarjoumat ja mahdollisuudet
  • Liikkumistilanteen, -tehtävän ja ympäristön rakentaminen: harjoituksen manipulointi halutun lopputuloksen saavuttamiseksi
  • Motorisen oppimisen teemat: ulkoisen fokuksen hyödyntäminen, implisiittinen oppiminen, dynaamiset järjestelmät, constraint-led approach
  • Miten ja koska teemoja voisi ja tulisi hyödyntää fysioterapiaan liittyvässä liikeharjoittelussa?

Kohderyhmä: Fysioterapeutit sekä kuntoutusalan ja liikeharjoittelun parissa työskentelevät ammattilaiset sekä alojen opiskelijat.

Webinaari on tallennettu 20.9.2021. Tallenteen kesto noin 2,5 tuntia. - Tallenne, koulutusmateriaalit, esimerkkivideot harjoitteista, tutkimusviitteet sekä diaesitys ovat käytettävissäsi kahden viikon ajan hankintapäivästä.

Movement Physio