English

ACL-vamman kuntoutus (opiskelija)

€229.00

Incl. VAT 24.00%
Includes a digital download
Report content
Product description

ACL-vamman kuntoutus -verkkokoulutuskokonaisuus on ainutlaatuinen, monipuolinen ja kattava katsaus ACL-vamman kuntoutukseen.

Koulutuksessa perehdytään polven eturistiside- eli ACL-vamman kuntoutukseen ja koko fysioterapiaprosessiin aina alkuvaiheista lähtien urheiluun paluuseen saakka. Koulutuksessa fokus on laadukkaan kuntoutusprosessin eri vaiheissa sekä fysioterapian sisällössä ja käytännön toteutuksessa vaiheittaisten tavoitteiden mukaan.

Koulutuksessa pureudumme mm. seuraaviin aihepiireihin:

 • ACL-vamman taustatekijät ja vammamekanismit
 • Polven biomekaniikka
 • Fysioterapia akuutin polvivamman jälkeen
 • Hoitolinjan valintaan vaikuttavat tekijät ja jaettu päätöksenteko
 • Kudosten paranemisprosessi
 • Operatiivisen ja ei-operatiivisen kuntoutuksen eroavaisuudet ja yhtäläisyydet
 • Yksilölliset kuntoutusperiaatteet ja tavoitteet
 • Fysioterapian sisältö vaiheittaisten tavoitteiden mukaan
 • Neurokognitiiviset haasteet ACL-kuntoutuksessa ja motorisen oppimisen periaatteiden hyödyntäminen
 • Return to Sport (RTS) -prosessi: Turvallinen urheiluun paluu ja testaamisen hyödyntäminen kuntoutuksen eri vaiheissa

Koulutukseen sisältyy kattavasti verkkoluentoja ym. teemojen mukaisesti jaoteltuina. Lisäksi mukana

 • Ortopedin ajatuksia leikkausteknisiin asioihin liittyen
 • Kattava videomuotoinen harjoitepankki, harjoitteiden tavoitteet ja periaatteet selitettyinä
 • Urheiluun paluu: RTS-testaaminen ja -protokolla
 • Kattavat lähdeviitteet
 • Kuntoutusprotokollat
 • Laajat luentomateriaalit
 • Aktiivinen kysymyksiä ja vastauksia -foorumi
 • Mahdollisuus kysyä saada palautetta omille pohdinnoilleen

Movement Physio