English

Sensorimotoriikka ja yksilöllisen liikkeen variaatiot

€300.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Sensorimotoriikka ja yksilöllisen liikkeen variaatiot - fokuksessa alaraaja -koulutus toteutetaan verkko- ja lähiopetuskoulutuksena (myös etäosallistuminen on mahdollista).

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja: - ymmärtää liikkeen yksilöllisen monimuotoisuuden ja siihen vaikuttavat tekijät, - osaa arvioida alaraajan liikettä ja sensorimotorista kontrollia sekä soveltaa tietämystään fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa, - ymmärtää motorisen oppimisen sekä non-lineaarisen pedagogiikan ja constraints-led -lähestymistavan perusperiaatteet fysioterapiassa - osaa soveltaa motorisen oppimisen periaatteita (huomion suuntaaminen / implisiittinen oppiminen / differentiaalioppiminen) fysioterapian toteutuksessa ja liikeharjoittelun ohjaamisessa

Kurssin laajuus: 1,5 opintopistettä

Toteutus: Kurssi toteutetaan verkko- ja lähiopetuskoulutuksena. Verkko-opetus toteutetaan Moodle -verkko-oppimisympäristössä. Lähiopetuspäivä on ns. hands-on päivä, jossa käydään alaraajan tutkimista ja harjoittelua käytännössä läpi verkkomateriaalia hyväksi käyttäen. Lisäksi kurssiin sisältyy live-webinaari. Lähiopetukseen voi osallistua myös etänä.

Sisältö: Ennakkomateriaali verkkoluentoina (yht. 4h); Lähiopetus (yht 8h); Jälkipelit-webinaari (2h); Harjoittelu omassa työympäristössä.

Arviointi: Osallistuminen lähiopetukseen ja Jälkipelit-webinaariin.

Osallistujien määrä: Lähiopetuksessa enintään 20 henkilöä

Hinta: 300€ (sis. alv 24%)

Kouluttajat: OMT-ft Niklas Särkilahti ja ft Marko Grönholm

Ajankohta ja paikka: Ennakkomateriaali jaetaan kurssiosallistujille kaksi viikkoa ennen lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivä on 15.10.2022. Paikkana Terveystalo Turku Pulssi (Humalistonkatu 9-11, 20100 Turku) klo 9.00-16.00. Jälkipelit-webinaari toteutetaan 2.11.2022 klo 17.30-19.30.

Verkkoluentojen sisällöt: - Virittäytyminen aiheeseen - Sensorimotoriikka - Yksilöllinen liike - fokuksena alaraaja - Alaraajan sensorimotoriikan ja liikkeen arviointi - Oppiminen - Yksilöllisen liikkeen harjoittaminen

Lähiopetuksen sisältö: - Alaraajatoiminnan tutkiminen käytännössä potilastapauksen avulla - Liikkeen harjoittaminen käytännössä potilastapauksen avulla

Jälkipelit-webinaarin sisältö: - Kurssitiedon ja -taidon soveltaminen käytännön työssä

Movement Physio