Privacy Policy for Suomen Messukierrätys

Suomen Messukierrätys Oy:n palveluihin liittyvä tietosuojalauseke, joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää. Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Messukierrätys Oy Y-tunnus: 3221560-4 Hopeatie 1, 33470 Ylöjärvi myynti@messukierratys.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Johanna Nieminen myynti@messukierratys.fi / 0443683600

REKISTERIN NIMI

Suomen Messukierrätys Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisteri koostuu yhteisesti niiden henkilöiden ja tahojen yhteystiedoista, jotka ovat ostaneet Suomen Messukierrätys Oy:n tuotteita ja palveluita. Lisäksi edellä mainittu rekisteri pitää sisällään myös niiden henkilöiden ja tahojen yhteystiedot, jotka ovat itsenäisesti halunneet luovuttaa nimi-, puhelin- ja sähköpostiosoitteensa (yritystilauksissa myös Y-tunnus) Suomen Messukierrätys Oy:lle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Organisaation nimi

Osoitetietot

Y-tunnustiedot

Tilatut palvelut/tuotteet

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Säilytetään ensisijaisesti Suomessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Suomen Messukierrätys Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

Merchant info
Suomen Messukierrätys
myynti@expomatto.fi
Business ID: 3221560-4
VAT ID: FI32215604