Privacy Policy for Master Mindfulness

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Mindfulness 2.0 y-tunnus: 1706845-8

info@mastermindfulness.fi

Asiakkailta kerätään palvelun- ja tuoteoston yhteydessä henkilö- ja yhteystietoja, joita käytetään: – laskutukseen – asiakassuhteen hoitoon - tiedottamiseen – lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen

Asiakastietoja säilytetään toistaiseksi, ellei niiden poistamista erikseen pyydetä.

Asiakastietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

Kaupan asiakkaalla on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet: – saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä – saada pääsy tietoihin – oikaista tietoja – poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi – rajoittaa tietojen käsittelyä – siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – vastustaa tietojen käsittelyä – olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Lisäksi kaupan asiakkaalla on oikeus:

– tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle – milloin tahansa peruuttaa suostumus, jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Merchant info
Master Mindfulness
info@mastermindfulness.fi
Business ID: 1706845-8
VAT ID: FI17068458