Privacy Policy for Luonnollinen Ruokinta (NaturEk)

Tietosuoja ja rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

NaturEk
Y-tunnus 1997519-0
(NaturEk / Malin Ekblom Tmi)

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@luonnollinenruokinta.fi

​##REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
NaturEk (Y-tunnus 1997519-0) tuotteiden ja palveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva luonnollinenruokinta.fi, malinekblom.fi-verkkopalveluiden sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) kuten verkkokaupan liittyvä henkilötietojen käsittely.

​## REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

​##REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: Henkilötiedot (etu- ja sukunimi) Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot) Käyttötiedot (osallistuminen kurssille tai luennolle, ilmaisen tai maksullisen palvelun tai tuotteen tilaaminen) Muut Käyttäjän itse antamat tiedot (kuten koiran potilashistoria, laboratoriotulokset) Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Palvelun omissa rekistereissä.

​##SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä tilausten yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

​##SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ulkopuolisille ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa. Asiakkaiden henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

​##TIETOJEN SÄILYTYS
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Käyttäjä voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

​##REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja niin, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole niihin pääsyä.

​##EVÄSTEET
Palvelu käyttää Google Analytics, Google Search Console sekä HotJar -palveluita, jotka keräävät anonyymiä tilastotietoa evästeitä avulla. Tämä tieto on tarkoitettu sivuston parantamiseen.​ Evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymiä eikä niihin tallenneta yksityisiä- tai henkilötietoja. Palvelu käyttää kohdennettuun mainontaan Youtube, Facebook ja Google AdWords -palveluita.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: NaturEk / Malin Ekblom, Mannerheiminkatu 32, 06100 Porvoo

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sivujen sisältö ja ladattavat oppaat, kirjat tai muut palvelut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

NaturEk oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn käyttäjän vaatimuksesta. Käyttäjä voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä lähettämällä sen kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Päivitetty 11.3.2023

Merchant info

Luonnollinen Ruokinta (NaturEk)