Privacy Policy for Lystitassun

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 7.7.2021

Suomen henkilötietolaki (523/1999),

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

Rekisterin ylläpitäjä

Tmi Saara Uljas

Y-tunnus 3142914-1

Rekisterin yhteyshenkilö

Saara Uljas

saara@lystitassun.net

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Rekisteriin liittyvät sivustot

www.lystitassun.net

www.holvi.com/shop/lystitassun

Kuka, mitä ja kenelle?

Tmi Saara Uljas (jäljempänä yritys) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä usein ”käyttäjään”. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustoilla käyviä henkilöitä, asiakkaita, kursseille ja verkkossa tapahtuvaan koulutukseen osallistujia sekä erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja yrittäjiä.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen

palvelujen toteuttaminen

asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen

asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen

mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen

tietojen tilastointi ja analysointi

Rekisteri koostuu yllä mainittujen sivustojen kautta palveluja tai tuotteita tilanneista henkilöistä ja heidän yhteystiedoistaan, jotka kerätään ostotapahtuman tai esitietolomakkeen täyttämisen yhteydessä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti.

Sinusta kerättävät tiedot

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja: Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Kotikäyntien yhteydessä osoitetiedot Yksityiskoulutuksen ja kotikäyntien yhteydessä puhelinnumero Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero) Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta. Asiakas voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä lähettämällä poistopyynnön sähköpostitse saara.uljas@gmail.com

Maksuliikenteen tiedot

Maksujen välittäjänä toimii Holvi. Joissakin tapauksissa maksujen välitys toteutetaan laskulla, jotka lähetetään myös Holvin kautta. Laskujen lähettämisen ja tarkistuksen hoitaa Saara Uljas. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta viimeisen oston jälkeen, jonka jälkeen ne tuhotaan.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakkaan tietoja voidaan siirtää Googlen järjestelmään, esimerkiksi esitietolomakkeen täyttämisen yhteydessä.

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas ostaa tuotteen tai palvelun tai täyttää esitietolomakkeen. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Suojaus

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain yrittäjä.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

Suomarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä saara.uljas@gmail.com Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee tmi Saara Uljas asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Parhaista ponnisteluista huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

Alaikäisten turvallisuus

Yrityksen maksulliset palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Alaikäisellä yritys tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käyttää maksullisia palveluja, mikäli vanhemmat hyväksyy palvelun käytön ja maksaa palvelun alaikäisen puolesta. Yritys ei tietoisesti kerää alaikäisen henkilötietoja.

Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet: Tiedonsaantioikeus Käsittelyn rajoittamisen oikeus Korjausoikeus Oikeus tulla unohdetuksi Suostumuksen peruuttamisen oikeus Tietojen siirto-oikeus

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Sivusto sekä verkkovalmennukset voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Muut mahdolliset oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

Merchant info
Lystitassun
saara@lystitassun.net
Business ID: 3142914-1
VAT ID: FI31429141