Privacy Policy for Kultaseppä Jaakko Rissanen

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste 3.4.2020

Rekisterinpitäjä: tmi Kultaseppä Jaakko Rissanen, Y-tunnus: 2208026-7

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen

Yhteystiedot: Viitaniementie 14, 40720 Jyväskylä / 040 588 8834

Rekisterin nimi: Verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja voidaan käyttää Kultaseppä Jaakko Rissasen suoramarkkinointiin, myyntiin sekä muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot: etu- ja sukunimi, henkilön yhteystiedot, maksutapa, tilatut tuotteet ja tuotteiden määrä

Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkailta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä sekä sähköisten kyselyjen pohjalta.

Tietojen luovutus: Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus: Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Pääsy rekisteriin on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa.

Rekisterin kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjälle.

Rekisterin tarkastus-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa se rekisterin pitäjälle.

Merchant info
Kultaseppä Jaakko Rissanen