Privacy Policy for Punainen sydän

REKISTERISELOSTE Kuvaus Punainen Sydän -asiakasrekisteriin tallentuvista tiedoista ja rekisterin tarkoituksesta. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 1. Rekisterinpitäjä Tarika (ly 1836169-9) Länsipellontie 9 00390 Helsinki Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Tarja Immonen punainensydanfi@gmail.com p. 050 563 7253

 1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus Rekisterissä ovat Punainen Sydän -verkkokauppaan rekisteröityneet henkilöt, Punainen Sydän -verkkopalvelusta tilanneet henkilöt sekä erikseen uutiskirjeen Punainen Sydän -sivustolta tilanneet henkilöt. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 2. asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi
 3. palveluistamme kertominen henkilöille jotka ovat antaneet siihen erillisen hyväksynnän

 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 5. Yhteystiedot
 6. Etunimi ja Sukunimi
 7. Syntymäaika (vapaaehtoinen tieto)
 8. Yrityksen nimi, mikäli henkilö toimii yrityksen edustajana
 9. Sähköpostiosoite
 10. Puhelinnumero
 11. Suoramarkkinointi suostumus / kielto (uutiskirje)
 12. Asiakastiedot
 13. tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista

 14. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Tarja Immonen Tarika Länsipellontie 9 00390 Helsinki punainensydanfi@gmail.com 050 563 7253

Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 1. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaan antamat tiedot rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä.

 2. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen Tarika ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme liittyen Punainen Sydän -verkkopalveluun noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 3. Käsittelyn kesto Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 4. Henkilötietojen käsittelijät Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Tilausten toimittamiseksi siirrämme pakollisia tilaukseen liittyviä tietoja tarvittaessa myös kuriiriyrityksille lähetyksien toimittamista varten.

 5. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 6. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käyttöoikeus on Tarikan henkilökunnalla henkilökohtaisilla tunnuksilla.

 7. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Merchant info

Punainen sydän

punainensydanfi@gmail.com
Business ID: 1836169-9
VAT ID: FI18361699