Privacy Policy for Komediapaja

Rekisteriseloste (päivitetty 03.11.2022)

Rekisterin nimi Lindströmin uutiskirjeen ja Holvi-verkkokaupan rekisteri

Rekisterin pitäjä JL-Komediapaja Oy info ( a ) komediapaja.fi

Rekisterin tarkoitus ja tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste Keräämme rekisteriin uutiskirjeen tilaajien tietoja stand up-, teatteritapahtumien ja muiden vastaavien tapahtumien tiedottamista ja niiden markkinointia varten. Tällöin keräämisen ja käsittelyn peruste on suostumus.

Lippuoston, lippuvarauksen tai muun oston tapahtuessa keräämme tietoa asiakassuhteen hoitamista varten. Tällöin keräämisen ja käsittelyn peruste on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää tiedot tilaajan nimestä, sähköpostiosoitteesta ja paikkakunnasta.

Ostoksen tapahtuessa rekisteriin tallentuu tarvittavat tiedot tuotteen toimittamista varten. Näitä tietoja ei käytetä markkinointiin, ellei asiakas sitä erikseen toivo.

Tietojen säilytysaika Jos olet tilannut uutiskirjeen, säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa. Muussa tapauksessa säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta.

Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään www.tuntemantonkoomikko.com -sivuilla olevalla uutiskirjeen tilauslomakkeella, www-sivuilla tapahtuvien ostotapahtumien tai lippuvarausten yhteydessä sekä asiakastapaamisissa ja tapahtumissa.

Käyttäjiin kohdistuvat automaattiset päätökset ja profiloinnit Emme tee käyttäjiin kohdistuvia automaattisia päätöksiä tai profilointeja.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset Rekisterissä olevien henkilöiden yhteystietoja ei luovuteta JL-Komediapaja Oy:n ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Sinulla on seuraavat oikeudet Voit peruuttaa uutiskirjeen tilaamisen milloin tahansa sähköpostissa olevan linkin kautta.

Lisäksi sinulla on oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin), oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin), oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

Tarkastusoikeus Henkilötietolain 28 §:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.

Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö JL-Komediapaja Oy:lle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä ja ilmoitettava samalla tietojen etsimiseksi nimensä ja henkilötunnuksensa.

Emme vastaanottaa puhelimitse tai sähköpostilla esitettyjä tarkastuspyyntöjä. Rekisteröity voi käyttää tarkastusoikeutta maksutta korkeintaan kerran vuodessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet Uutiskirjeen rekisteri sijaitsee www-sivujen ylläpitopuolella ja se on suojattu salasanoilla. Verkkosivut sijaitsevat kotimaisen Louhi.fi:n palvelimilla, jotka sijaitsevat Suomessa. Lisätietoja Louhi.fi:n tietosuojasta.

Lippukaupan asikasrekisteri on Holvi-palvelussa. Holvi on verkkokauppapalveluita tarjoava kotimainen yritys. Lisätietoja Holvin tietosuojasta löydät osoitteesta: https://support.holvi.com/hc/fi/sections/4620146925969-Tietosuoja-tietojenkäsittely

Merchant info
Komediapaja
info@komediapaja.fi
Business ID: 2919877-8
VAT ID: FI29198778