Privacy Policy for Koiramainen verkkokauppa

Laadittu 11.4.2022

  1. Rekisterinpitäjä Koiramainen Y-tunnus: 3203465-1 Mechelininkatu 51 A 16, 00250 Helsinki

  2. Vastuu– ja yhteyshenkilö Essi Tenho essi@koiramainen.fi

  3. Rekisterin nimi Koiramaisen asiakasrekisteri

  4. Rekisterin tarkoitus Asiakastietoja käytetään Koiramaisen asiakkaiden hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, asiakassuhteen ylläpitoon, yhteydenpitoon sekä ajanvarauksiin. Rekisterinpitäjä voi myös lähettää markkinointi- ja muita viestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on antanut tähän luvan.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla rekisteröidyn suostumuksella, toimeksiannosta tai asiakassuhteen perusteella. Henkilötietojen kerääminen perustuu henkilötietolain (523/1999) pykälään 8 §.

  1. Rekisterin sisältö Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: Nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, lemmikin nimi, syntymäaika, rotu, sukupuoli, hierontaan hakeutumisen syy, rokotusten voimassaolo, hoitohistoria, koiran arkeen liittyviä asioita kuten käyttäytyminen, liikkuminen tai harrastukset, koiran terveyteen liittyviä asioita kuten lääkitys tai akuutit traumat, asiakaskäynnit sekä muita asioita, jotka hoitavan henkilön on hyvä tietää voidakseen turvallisesti hoitaa koiraa eli hyvän hoitosuhteen kannalta vaadittavia tietoja.

  2. Tietolähteet Rekisteriin tallennetaan asiakkaan tiedot sellaisina, kuin asiakas itse on ne antanut esitietolomakkeella, käynnin tai verkkokaupan oston yhteydessä, viestits jne. tai sellaisina, kuin rekisterinpitäjä on ne asiakaskäynnillä havainnut.

  3. Tietojen luovuttus ja vastaanottajat Koiramainen ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille tai millekään kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan rikosoikeudellisista syistä tai muusta viranomaisen taholta tulevasta vaatimuksesta.

Tietoja ei luovuteta EU:n /ETA:n ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteri on sähköinen. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta käsittelyltä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeus rekisteriin on vain rekisterin yhteyshenkilöllä.

  2. Tietojen säilytysaika Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista henkilötietojen käyttötarkoituksessa kerrottuihin tarkoituksiin kuten asiakassuhteen hoitoon.

  3. Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle tai esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaan esitettävä henkilöllisyystodistuksensa. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää pyynnön virheen korjaamiseksi.

Merchant info
Koiramainen verkkokauppa
essi.tenho@gmail.com
Business ID: 3203465-1
VAT ID: FI32034651