Privacy Policy for Kide – digiajan kirjoituskoulu

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Kide Consultingin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 6.6.2019.

1. Rekisterinpitäjä Kide Consulting Oy, y-tunnus: 2851536-4 c/o Crazy Town Tampere, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere​

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Mari Valkonen – 050 434 8708 mari (at) kidekoulu.fi Sanna Sevänen – 040 510 8003 sanna (at) kidekoulu.fi

3. Rekisterin nimi Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri.

Kide Consulting Oy:n uutiskirje Kide Consulting Oy:n verkkopalveluiden käyttäjärekisteri.

4. Mistä ja millä perusteella henkilötietoja kerätään?

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, kun rekisteröity tilaa uutiskirjeen, lataa maksuttoman oppaan, ostaa yrityksen tuotteen tai liittyy ilmaisiin webinaareihin, kilpailuihin tai arvontoihin tai päivittää tietojaan. Rekisterinpitäjälle tallentuu lisäksi tietoa palveluiden käyttämisestä, kuten verkkokurssisisältöjen seuraamisesta tai sähköpostin linkkien klikkaamisesta. Tietoa saadaan myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Tietojen keräämisen oikeusperusteena on: rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde.

5. Miksi henkilötietoja käsitellään Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin rekisteröityihin sekä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen ylläpitämiseen. Rekisteröity hyväksyy, että rekisterinpitäjä lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi- ja mainontaviestejä.

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavista syistä:

Asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen Kirjoittamiseen liittyvien vinkkien ja uutisten lähettäminen Palvelujen toteuttaminen Asiakaspalvelun ja toiminnan kehittäminen Markkinointi käyttäen Facebookia, Googlea ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja. Tuotteiden ja palveluiden markkinointi. Tietojen tilastointi ja analysointi.

6. Mitä tietoja rekisteröidystä tallennetaan?

Uutiskirje

Nimi, sähköpostiosoite. Lisäksi rekisterinpitäjälle tallentuu tieto siitä, onko rekisteröity avannut hänelle lähetettyjä sähköposteja tai klikannut niissä olevia linkkejä. Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes asiakas itse poistaa ne Maileriten uutiskirjepalvelusta.

Lisäksi rekisterinpitäjä poistaa jokaisen kalenterivuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana niiden rekisteröityjen tiedot, jotka eivät edellisen kalenterivuoden aikana avanneet yhtäkään sähköpostiviestiä tai muuten osoittaneet kiinnostustaan jatkaa tilaajana.

Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin viestissä olevan linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Jos listalta poistuminen ei syystä tai toisesta onnistu, ole yhteydessä osoitteeseen info (at) kidekoulu.fi

Verkkokurssien asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä kerää seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, viimeisin kirjautumisajankohta, viimeisimmän kirjautumisen IP-osoite, kurssit, joille käyttäjä ilmoittautunut, hinta, jonka kurssilainen on maksanut, käyttäjätilin perustamispäivä, kurssin edistymistä koskevia tietoja. Tietoja säilytetään niin kauan, kun kurssisisältöjen käyttöoikeus on voimassa.

7. Maksuliikenne Maksuliikenteen välittäjänä toimii Holvi. Asiakkaan maksukorttimaksamisen tiedot eivät tallennu rekisterinpitäjän järjestelmiin, vaan jäävät Holvin tietoihin. Tietoja säilytetään niin kauan kuin kurssisisältöjen käyttöoikeus on voimassa.

8. Henkilötietojen luovuttaminen Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti.

9. Tietojen suojaus Uutiskirjeen tilaajien tiedot on tallennettu Mailerlite.comin järjestelmään ja verkkokurssien asiakasrekisteri Teachable.comin järjestelmään. Rekisterinpitäjä on sopinut tietojen käsittelijöiden kanssa henkilötietojen turvallisesta käsittelystä DPA:n (Data Processing Agreement) mukaisesti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että henkilötietoja ja niiden säilyttämisen kannalta kriittisiä tietoja, kuten käyttäjätunnuksia ja salasanoja, käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä pyrkii minimoimaan tietomurtojen mahdollisuuden esimerkiksi siten, että henkilötietoja ei koskaan säilytetä henkilökohtaisilla tietokoneilla tai tulosteta.

10. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Verkkokurssien asiakasrekisterit ovat Teachable.comin järjestelmässä. Rekisterinpitäjä on sopinut Teachablen kanssa henkilötietojen turvallisesta käsittelystä DPA:n (Data Processing Agreement) mukaisesti. Lue lisää Teachablen käytännöistä täältä: https://teachable.com/privacy-policy

Lisäksi verkkokurssien asiakasrekisterien ja uutiskirjeen tilaajien tietoja voidaan luovuttaa seuraaville ohjelmistoille: Google Forms kyselylomakkeet – Google on osallisena EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä Privacy Shield Frameworkissa.

Zapier Inc – Zapier on osallisena EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä Privacy Shield Frameworkissa.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Vaatimus virheen korjaamisesta tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on käyttäjän mielestä oikea tieto ja miten korjaus toivotaan tehtävän.

Oikeus tulla unohdetuksi ja muut oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Kaikki omien oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen sanna (at) kidekoulu.fi tai mari (at) kidekoulu.fi.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Rikkomuksista ilmoittaminen Kaikista toimenpiteistä huolimatta tietoturvarikkomus on mahdollinen. Jos rekisterinpitäjän tietoon tulee tietoturvarikkomus, siitä ilmoitetaan asianmukaisille rekisteröidyille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Rekisterinpitäjä sitoutuu ilmoittamaan rekisteröidyille kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista.

13. Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille Maksuttomat oppaat, verkkokurssit, blogikirjoitukset ja uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole Kide – digiajan kirjoituskoulu -sivuston ylläpitäjien eivätkä Kide Consulting Oy:n hallinnassa hallinnassa, eivätkä he vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos rekisteröity siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

14. Evästeet Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi laitteen selaimeen. Niiden avulla Kidekoulu.fi-verkkosivuston ylläpitäjät voivat kerätä tietoja sivustolla vierailevilta henkilöiltä. Tietoja voidaan käytetään liiketoiminnan kehittämiseen ja mainosten kohdentamiseen. Kun käytät rekisterinpitäjän verkkosivuja, annat suostumuksen evästeiden käyttöön.

Ulkopuoliset verkkosivustot, joihin mahdollisesti linkataan blogiteksteissä, verkkokurssilla tai uutiskirjeissä, keräävät ja hyödyntävät evästeitä omien tarpeidensa mukaan. Rekisteröidyn tulee hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse.

Tekijänoikeudet Kidekoulu.fi ja verkkokurssit.kidekoulu.fi-sivulla olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Kide Consulting Oy:lle ellei toisin mainita. Palvelun logoa ei saa lainata ilman lupaa. Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää ja sivuihin voi vapaasti linkittää, kunhan lähde mainitaan. Valokuvien ja muun kuvamateriaalin tekijänoikeudet ovat sivuston ylläpitäjillä, ja niiden käytöstä on aina sovittava erikseen heidän kanssaan.

Merchant info
Kide – digiajan kirjoituskoulu
info@kidekoulu.fi
Business ID: 2851536-4
VAT ID: FI28515364