Privacy Policy for Kepsut

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999, 10§ ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.2.2023.

Rekisterinpitäjä:

Kepsut Hyyryntie 371 45370 Valkeala Y-tunnus: 3288289-6

Yhteyshenkilö:

Marika Kepsu kepsut.info(at)gmail.com

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, ylläpito ja kehittäminen. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakaspalveluun, tilausten vastaanottoon ja käsittelyyn, palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen sekä maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta sekä näihin liittyvään kirjanpitoon, mahdollisten reklamaatioiden käsittelyyn, tilausten, toimitusten ja suoritusten arkistointiin sekä mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Käsitellessämme kirjanpidollisista syistä sinua koskevia henkilötietoja, kuten esimerkiksi palveluidemme tai tuotteidemme laskutukseen tai maksuun liittyen, ja sinun toimiessa asiakkaanamme, suoritamme tätä käsittelyä Suomen kirjanpitolain asettamien lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, kotiosoite, ostohistoria, maksukortin tiedot, sopimukset, laskut, toimitukset. Ei-yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi, organisaation y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoitetiedot.

Rekisterin tietolähteet

Rekisterissä olevat tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään suoraan verkkokaupan järjestelmään kirjautumisen kautta. Lisäksi tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi kirjanpitoa varten tilitoimistolle tai viranomaisille asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi käyttää tietosuoja-asetuksen (2016/679, ”GDPR”) mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen kepsut.info(at)gmail.com. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai täydentämistä ja oikeus vaatia tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa määritellyissä tilanteissa tietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä kohdistettuun markkinointiviestintään.

Rekisterin suojaus ja tietojen säilytys

Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja toimeksiannosta työskentelevät henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja rekisterinpitäjään liittyvissä tehtävissään. Tutustu myös Holvi-verkkokauppa-alustan rekisteriselosteeseen.

Tietoja säilytetään vain tarvittava aika. Lisäksi joitakin tietoja säilytetään kauemmin lain asettamien velvollisuuksien, kuten kirjanpidon ja kuluttajakaupan vastuiden osoittamiseksi.

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivustollamme. Evästeet helpottavat, parantavat ja nopeuttavat verkkosivujemme selausta ja käyttäjäkokemusta. Voit koska tahansa estää evästeiden käytön kokonaan tai osittain muuttamalla evästeasetuksia. Voit halutessasi myös poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivustomme toimintojen käyttämiseen tai jopa estää ne kokonaan.

Käytämme Metan eli Facebookin sekä Googlen seurantatyökaluja, joiden avulla voimme myös kohdentaa markkinointia.

Merchant info
Kepsut
info@kepsut.fi
Business ID: 3288289-6
VAT ID: FI32882896