Terms & conditions for Kati Vasell

VERKKOKAUPAN YLEISET EHDOT

  1. YLEISTÄ Nämä yleiset ehdot (jäljempänä ”Yleiset ehdot”) soveltuvat, kun verkkokaupan asiakas tekee ostoksia Katin Kujeet verkkokaupassa.

Verkkokaupan kautta ostettaviin palveluihin ja tuotteisiin sovelletaan näitä Yleisiä ehtoja. Katin Kujeet ei ole vastuussa siitä, jos verkkosivustolla esitetyt tuotteet ovat myyty loppuun. Katin Kujeet ei myöskään ole vastuussa verkkosivustolla esiintyvistä kuva- tai painovirheistä taikka hintatiedoissa esiintyvistä virheistä. Verkkosivustolla esitetyt kuvat ovat tarkoitettu ainoastaan suuntaa-antaviksi ja asiakkaan ostoskokemuksen parantamiseksi. Katin Kujeet ei muutoinkaan vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Verkkosivusto ja sen sisältö ovat Katin Kujeet omaisuutta. Sisällön kopiointi tai käyttäminen ilman Katin Kujeet antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Yleiset ehdot voidakseen tehdä tilauksen verkkosivuston kautta. Hyväksymällä Yleiset ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne. Lisäksi asiakas vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä Tietosuojakäytännön (erillinen seloste), jossa selitetään, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään. Käyttäjän ja Katin Kujeet välinen sopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksen tässä verkkokaupassa ja Katin Kujeet on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen lähettämällä tälle sähköpostitse tilausvahvistuksen.

  1. HINNAT JA MAKSUTAVAT Verkkosivustolla myytävien tavaroiden ja palveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto on esillä verkkosivustolla ja kutakin tavaraa ja palvelua koskevat hinnat esitetään myös kyseisen tavaran tai palvelun kuvauksessa. Kaikki verkkosivustolla esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat eivät kuitenkaan sisällä maksutavasta tai kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. Maksu- ja toimituskulut esitetään erikseen kunkin tilauksen osalta ennen tilauksen tekemistä. Katin Kujeet pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa hinnastoa.  Asiakas voi maksaa verkkokaupassa ainoastaan käyttämällä tässä verkkokaupassa kulloinkin hyväksyttyjä maksutapoja.

  2. TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN Tavarat pyritään toimittamaan aina mahdollisimman nopeasti, ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluttua tavaran tilaamisesta. Vaaranvastuu tavaran katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle tavaran luovutuksen yhteydessä. Jos tavaran toimittamisessa käytetään kuljetusliikettä, vaaranvastuu tavaran katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle, kun kuljettaja, rahdinkuljettaja tai muu toimituksen suorittamiseen määrätty henkilö tai yhteisö luovuttaa tavaran asiakkaan hallintaan. Omistusoikeus tilattuihin tavaroihin säilyy Katin Kujeilla kunnes tuote on kokonaan maksettu.

  3. PERUUTTAMISOIKEUS Asiakkaalla on kuluttajana oikeus peruuttaa verkkokaupasta ostamansa tavarat ja palvelut kuluttajansuojalain mukaisesti 14 päivän kuluessa tavaroiden ja palveluiden vastaanottamisesta ilmoittamalla tästä Katin Kujeille. Asiakas voi käyttää peruuttamisoikeuttaan laittamalla tiedot tilauksesta ja palautettavasta tuotteesta sähköpostilla kati.vasell(a)gmail.com. Asiakkaan on palautettava peruuttamisoikeuden nojalla peruuttamansa tavarat viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä.

Palautuksen yhteydessä asiakas maksaa toimituskuluista. Palautamme asiakkaalta saamamme maksusuoritukset viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Mikäli emme ole vastaanottaneet palautettavia tavaroita 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta, voimme pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes tavara on palautettu tai asiakas on luotettavasti osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin. Ilmoitamme vastaanottamistamme palautuksista asiakkaalle aina sähköpostitse.

Palautustapauksissa maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle. Katin Kujeet ei hyvitä mahdollisesti asiakkaan valitseman maksutavan vuoksi kertyneitä korkoja tai muita mahdollisia lisämaksuja.

Digitaalisia palveluita koskeva peruuttamisoikeus Digitaalisten palveluiden, eli esimerkiksi verkkokaupassa myytävien kurssien, osalta 14 päivän peruuttamisaika alkaa kyseistä digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu sähköisesti asiakkaan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä. Tällainen edellä mainittu suostumus voidaan katsoa saaduksi asiakkaan ilmaistessa halukkuutensa vastaanottaa digitaalista sisältöä, ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä, erillisen linkin kautta.  Asiakkaan katsotaan antaneen suostumuksensa digitaalisen sisällön toimittamisen aloittamiselle ja luopumiselle peruuttamisoikeudestaan, jos asiakas kirjautuu järjestelmään käyttäjätunnuksillaan ennen 14 päivän peruuttamisoikeuden päättymistä. Asiakas voi käyttää digitaalisia palveluita koskevaa peruuttamisoikeuttaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen kati.vasell(a)gmail.com.

Tavaroita koskeva peruuttamisoikeus Tavaroiden osalta 14 päivän peruuttamisaika alkaa, kun asiakas on vastaanottanut tilaamansa tavaran. Peruuttamisoikeus ei kuitenkaan koske: - sinetöitynä toimitettuja tuotteita, joiden sinetti on rikottu - asiakkaalle signeerattuja tai muuten yksilöllisesti valmistettuja tuotteita. Tavarat on palautettava alkuperäisissä pakkauksissaan ja käyttämättöminä. Mikäli asiakas ei voi palauttaa tuotetta joko kokonaan tai osittain tai se palautetaan alkuperäistä huonommassa kunnossa, Katin Kujeilla on oikeus vaatia asiakkaalta tuotteen arvon alentumista vastaavaa korvausta. Tavaroiden noutamatta jättämistä ei pidetä tässä tarkoitettuna peruuttamisena. Tilaus katsotaan noudetuksi ja peruutetuksi, kun tästä on ilmoitettu sähköpostilla kati.vasell(a)gmail.com. Noutamattomista tilauksista veloitamme toimituskulut asiakkaalta.

  1. LAKISÄÄTEINEN VIRHEVASTUU Jos tilaamasi tavara on virheellinen vastaanottaessasi sen, tavaraa koskee kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen lakisääteinen virhevastuu. Tavaran katsotaan lähtökohtaisesti olleen virheellinen vastaanottaessasi sen, jos virhe ilmenee kuuden kuukauden sisällä vastaanottamisesta. Asiakkaan on vedottava virheeseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Muussa tapauksessa asiakas menettää oikeutensa vedota tavaran virheeseen. Asiakas voi ilmoittaa virheestä ottamalla yhteyttä kati.vasell(a)gmail.com

  2. YLIVOIMAINEN ESTE Jos Katin Kujeet ei pysty täyttämään näissä ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi, Katin Kujeet ei ole vastuussa viivästyksistä tai muusta aiheutuneesta haitasta tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa yleisiä työtaistelutoimenpiteitä, sotatoimia, luonnonmullistuksia sekä ongelmia tietoliikenneyhteyksissä.

  3. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää hankkimaansa palveluun liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmansille osapuolille.

  4. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Katin Kujeiden ja asiakkaan väliset Verkkokauppaa tai näitä Yleisiä ehtoja koskevat riitaisuudet käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne kuluttajan Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttaja-asiakkaalla on aina myös oikeus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan tästä. Asiakas voi tehdä valituksen myös suoraan verkossa käyttämällä EU-komission verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua. 

  5. YLEISTEN EHTOJEN MUUTOKSET Katin Kujeet varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä Yleisiä ehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset ehdot ovat saatavilla Verkkosivustolla. Jatkamalla Verkkokaupan käyttöä Yleisten ehtojen päivityksen jälkeen, asiakkaan katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Yleiset ehdot. Nämä Yleiset ehdot päivitettiin viimeksi 13.4.2023.

Merchant info
Kati Vasell
kati.vasell@gmail.com
Business ID: 2312671-4
VAT ID: FI2312671-4