Privacy Policy for Soffen korttikauppa (Jimmy ja Sofia Oy Ab)

**Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot **

Jimmy & Sofia Oy Ab y-tunnus 3257983-8 Övre Sabbelsvägen 3 B8 25900 Taalintehdas

**Mitä tietoja minusta kerätään? **

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö ja maksutapa.

**Mihin henkilötietoja käytetään? **

Henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

**Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään? **

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi jotain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

**Tietojen luovutus kolmansille osapuolille **

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

**Asiakkaan oikeudet **

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkistusoikeus, oikaisuoikeus, oikeus peruttaa suostumus, poisto-oikeus

Merchant info
Soffen korttikauppa (Jimmy ja Sofia Oy Ab)
jimmy.traskelin@gmail.com
Business ID: 3257983-8
VAT ID: FI32579838