English

CD – Tritonus eller Ett alfabet i dissonans

Skivor

€15.00

Product description

Den 13:nde skivan utkom år 2015 ackompanjerad av en hejdundrande SkivUtGivningsshow, efter inspelningar såväl i studio som i Urdsgjallars Stora sal. Tritonus är en orkestral alfabetbok med illustrationer av Nils "Lille-Skutt" Qvis.

Innehåll

- Bompa - Brasilia - Sing Jack Sing - Blott en sup - High Society - Hungervisan - American Patrol - Dagen eft-air - Marina - Ode till knallen - Eh la Bas - Medaljklirr - Island - Metsäkukkia - Rumpsfiilis - When we're human - Harem - Svanslyftarvisan - Tiden inne är för supen - Saku - Årsfestfågel 2014 - Cheerpotpurri

Humpsvakars webshop