Privacy Policy for Hortoilu.fi verkkokauppa

Tietosuojaseloste | Saimatext Oy TIETOSUOJASELOSTE | Päivitetty 18.5.2018

Saimatext Oy p. +358 (40) 541 0696 Y-tunnus: 2125815-8

Henkilötietolaki (523/1999) EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR 25.5.2018 alkaen) 1. REKISTERIN TIEDOT Rekisterin nimi

Saimatext Oy:n markkinointirekisterit

Hortoilu.fi –markkinointirekisteri Autuutta aivoille -markkinointirekisteri Rekisterin omistaja

Saimatext Oy

Yhteyshenkilö

Raija Kivimetsä / Saimatext Oy

Tietojen käsittelijät

Raija Kivimetsä / Saimatext Oy

  1. TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Markkinointirekisterissä oleville henkilöille lähetetään uutisia, tietoa ja ideoita tapahtumista, tarjotaan tietoa yrityksen toimialaan liittyvistä asioista sekä kohdennetaan markkinointia verkkopalveluissa.

  2. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Keräämme verkkopalvelussamme yksilöityjä henkilötietoja lomakkeiden kautta. Rekisteriin kerätään henkilön sähköpostiosoite. Vapaaehtoisina tietoina kerätään etunimi ja sukunimi.

Käytämme hortoilu.fi ja autuuttaaivoille.fi -verkkopalveluissa evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja sivuston kehittämisen. Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön omassa selaimessasi.

  1. REKISTERIN TIETOLÄHTEET Yksilöityjä henkilötietoja sisältävä markkinointirekisteriin lisätään henkilöt, jotka ilmoittautuvat rekisteriin lomakkeella osoitteessa www.hortoilu.fi / www.autuuttaaivoille.fi, sosiaalisen median kanaviin jaetulla lomakkeella tai lataamalla yrityksen tarjoamia ilmaisia materiaaleja.

Muita tietolähteitä ovat evästeiden kautta kerättävät tiedot.

  1. MAINONNAN KOHDENTAMINEN Verkkovierailun perusteella voimme kohdistaa verkon käyttäjille mainontaa muissa verkkopalveluissa. Olemme asentaneet verkkopalveluumme seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

Facebook Pixel Lisätietoa: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Google Analytics Lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/

  1. TIETOJEN LUOVUTUKSET Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille. Poikkeuksen muodostavat luovutukset viranomaisille perustelluissa tilanteissa.

  2. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE Käytämme uutiskirjerekisterin ylläpitämiseen ja uutiskirjeiden lähettämiseen MailChimp-palvelua.

Muita markkinointiin ja sen kehittämiseen käyttämiämme palveluita:

WordPress

Google Analytics

Google Adwords

Facebook

Instagram

  1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Yritys suojaa markkinointirekistereihin liittyville tileille pääsyn. Tietoja pääsee tarkastelemaan vain rekisteriselosteessa mainitut tietojen käsittelijät.

Tietojärjestelmien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterin omistajan työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Säilytämme rekisterissä olevia tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

  1. TARKASTUSOIKEUS Rekisteröity voi milloin tahansa katsoa uutiskirjerekisterissä olevia tietojaan käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa tietojen muokkaus -toimintoa.

Tietojen tarkastuspyynnöön voi lähettää myös rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta rekisteristä vastaavalle henkilölle osoitteeseen raija.kivimetsa@saimatext.fi.

  1. OIKEUS TIETOJEN KORJAAMISEEN TAI POISTAMISEEN Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Rekisteröity voi milloin tahansa muokata uutiskirjerekisterissä olevia tietojaan tai peruuttaa uutiskirjeen tilauksen käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa tietojen muokkaus / peruutus / Unsubscribe -toimintoa tai lähettämällä peruutuspyynnön sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Sähköposti tulee lähettää rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta.
Merchant info
Hortoilu.fi verkkokauppa
raija@hortoilu.fi
Business ID: 2125815-8
VAT ID: FI21258158