Privacy Policy for Hokahey Blues Store

REKISTERI – JA TIETOTURVASELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. REKISTERINPITÄJÄ Hokahey Music Productions (Y-tunnus: 2356678-7) 
 Kaisankuja 2, 62200 Kauhava REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ info@hokahey.fi REKISTERIN NIMI Hokahey Music Productions asiakasrekisteri REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE Henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut musiikkitunneille, valmennukseen webinaariin tai workshoppiin, kommentoinut blogiartikkelia, rekisteröitynyt asiakkaaksi, tilannut uutiskirjeen tai ostanut Hokahey Music Productions Holvi-verkkokaupasta tavaraa tai palveluita. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Rekisterin käyttötarkoitus on Hokahey Music Productions asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hokahey Music Productions omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Hokahey Music Productions saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Hokahey Music Productions asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Hokahey Music Productionsilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja Hokahey Music Productions lähettämiin kirjeisiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen edellä mainitulla tavalla ilmoittamalla siitä Hokahey Music Productions asiakaspalveluun, sähköpostitse rekisterinhoitajalle. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite Postiosoite Puhelinnumero Tietoja käsitellyistä tilauksista, ostetuista tuotteista ja palveluista. Tilausten Postin seurantatiedot TIETOJEN LUOVUTUS Asiakastietoja ei luovuteta Hokahey Music Productions ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on Hokahey Music Productions rekisterin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Rekisteristä poistamista tulee pyytää kirjallisesti sähköpostilla. REKISTERIN SUOJAUS Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Hokahey Music Productions myöntämiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee asiakkuussuhteen tyypistä riippuen Hokahey Music Productions salasanasuojatulla palvelimella, GetResponse sähköpostityökalun suojatussa rekisterissä sekä varmuuskopioina ulkoisella pääsykoodilla suojatuilla laitteilla, salasanasuojattuna tiedostona. Hokahey Music Productions huolehtii tietoturvasta mm. päivittämällä salasanat säännöllisesti ja käyttämällä aina mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheista autentikointia. Holvi-sivustolla on ssl-sertifikaatti ja yrityksellä on asianmukaiset virustorjuntaohjelmistot päätelaitteillaan.

Merchant info
Hokahey Blues Store
info@hokahey.fi
Business ID: 2356678-7
VAT ID: FI23566787