Privacy Policy for Liikuntapalvelu HauFit

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Liikuntapalvelu HauFit Y-tunnus: 2836224-9 osoite: Kesäniementie 8, 48300 Kotka kotipaikka: Kotka puhelin: 0503474790 sähköposti: elina@haufit.fi Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Elina Marttila sähköposti: elina@haufit.fi

Henkilörekisterin nimi

Liikuntapalvelu HauFit asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Liikuntapalvelu HauFit välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköposti

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.: - Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: vain lainsäädäntöön perustuvien tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusoikeuksien ja - velvoitteiden mukaisesti. Henkilötietoja voidaan erityisissä tapauksissa luovuttaa myös rekisteröidyn suostumuksella. Pääasiassa tietoja ei viedä EU:n alueen ulkopuolelle, jos viedään niin taho, joka on sitoutunut noudattamaan.

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Liikuntapalvelu HauFit toimitiloissa lukitussa tilassa. B) Sähköisesti tallennetut tiedot Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Liikuntapalvelu HauFit tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. puhelimen ja tietokoneen suojakoodi/sormenjälkitunnistus, tiedostojen suojaaminen salasanalla. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Merchant info
Liikuntapalvelu HauFit
elina@haufit.fi
Business ID: 2836224-9
VAT ID: FI28362249