Terms & conditions for Harjun Treenikontti

Hyväksyn seuraavat säännöt ja vastuuvapautuksen:

Omatoimitreenit: - Vain omatoimijäsenyyden ostaneet ovat oikeutettuja treenaamaan itsekseen treenikontilla! Ystäviä tai muita henkilöitä ei saa tuoda harjoittelemaan ilman Harjun treenikontin valmentajien lupaa. - Asiakas on tietoinen, että alueella on kameravalvonta. - Ole yhteydessä valmentajaan puhelimitse 044 201 5743, mikäli avain ei toimi tai oven avaamisessa ilmenee muita ongelmia. - Konttien ovet saavat olla auki kun harjoitusvälineitä otetaan kontista ulos tai viedään takaisin konttiin. Muissa tilanteissa konttien ovet on aina oltava lukossa. - Kun lopetat treenin tarkasta aina, että kaikki välineet on kontissa ja että ovet varmasti ovat lukossa. Lukko täytyy kiertää kahdesti ympäri! - Ohjattujen tuntien aikana välineet ovat ensisijaisesti varattu ohjattua toimintaa varten.

Vastuuvapautus: Harjoitteleminen Harjun Treenikontin (Harju Training Oy:n) tiloissa ja tilaisuuksissa: Toiminnallinen harjoittelu. Järjestäjä: Harjun treenikontti (Harju Training Oy).

Harjun Treenikontti sitoutuu tarjoamaan erikseen ilmoitettujen aikataulujen puitteissa harjoittelumahdollisuuden Harjun treenikontin tiloissa ja välineillä. Harju Training Oy sitoutuu noudattamaan aikatauluja mahdollisuuksien mukaan ja pitämään huolen harjoitteluvälineiden kunnosta.

Harjun Treenikontti järjestämissä valmennustilaisuuksissa noudatetaan yhdessä sovittuja aikatauluja ja valmentajan antamia ohjeita.

Turvallisuus ja terveys:

Osallistun harjoitteluun vapaaehtoisesti ja olen tietoinen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä.

Ilmoitan tällä lomakkeella, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisista terveyteen tai vaarallisuuteen kohdistuvista vahingoista. Vastuuvapaus koskee itse toiminnallisen harjoittelun aikaa sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan.

Valmentaja pitää pääsääntöisesti huolen, että harjoittelu on turvallista ja liikkeet tehdään oikeaoppisesti. Valmennettavan tulee noudattaa valmentajan antamia ohjeita.

Valmennettava ymmärtää, että kaikessa harjoittelussa on omat riskinsä ja harjoittelu on jokaisen omalla vastuulla. Ymmärrän olevani itse vastuussa pitämään huolen omasta terveydentilastani ja ymmärrän kaikki harjoitteluun liittyvät riskit. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen käymään lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolla ennen harjoittelun aloittamista. Asiakkaiden tulee huolehtia omista vakuutuksistaan itse.

Olen lukenut ja ymmärtänyt tämän vastuuvapautusasiakirjan kaikin osin. Ymmärrän jokaisen ehdon ja niiden tarkoituksen. Ymmärrän, että harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla, eikä Harjun Treenikontti ole vastuussa loukkaantumisista.

Hyväksymällä tämän olet lukenut ja hyväksynyt vastuuvapautusasiakirjan ja siinä mainitut ehdot.

Merchant info
Harjun Treenikontti