Privacy Policy for Griffin Events Oy

Osallistujien yhteystietoja säilyttää ja hallinnoi Griffin Events Finland Oy (Sami Heinikainen, 0400442558). Sähköpostiosoitetta voidaan käyttää tapahtuman tiedotusta varten. Yhteystiedot hävitetään viimeistään viiden vuoden kuluttua tapahtuman järjestämisestä. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden yli ja säilytetään salasanalla sekä palomuurilla suojatussa Holvi verkkopalvelussa. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on tallennettu palveluun. Kirjallinen tarkastuspyyntö pitää lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen tietojen hallinnoijalle osoitteeseen Nestori Sarrin katu 5, 33720 Tampere.

Merchant info
Griffin Events Oy