English

Tiederunoja (Kovakantinen)

€25.00

Incl. VAT 10.00%
Product description

Tiederunoja-teos (julkaisupäivä 14.2.2024) sisältää 43 tiederunoa eri tieteenaloilta. Tiederunot yleistajuistavat tietoa, joka pohjautuu tutkimuksiin muun muassa arkeologian, eläinekologian, etnologian, geologian, hoitotieteen, kansatieteen, kasvatustieteen, kauppatieteen, kieli- ja viestintätieteiden, kirjallisuudentutkimuksen, kulttuurintutkimuksen, lääketieteen, oikeustieteen, psykologian, taidehistorian, tekniikan, teologian, tähtitieteen ja yhteiskuntatieteiden aloilta. Tiederunojen kirjoittajat ovat valmistuneet maistereiksi tai tohtoreiksi ja/tai työskentelevät 11 eri yliopistossa. Mukana on myös jokaisen kirjoittajan lyhyt uratarina, jossa selitetään lisäksi tiederunon sanomaa.

Vaikka teoksen runot ovat tiederunoja, niissä on näkyvissä selkeästi runojen erityispiirteet. Runoilla puretaan ja paljastetaan tunteita. Runoilla tuotetut tunnemerkitykset tulevat näkyviksi myös Tiederunoja-teoksen tiederunoista samaan aikaan kun tiederunot yleistajuistavat suomen kielellä tiedettä sekä tuovat esille tieteen tekijöitä suurelle yleisölle. Runot voivat kiteyttää sanomia, joita pitkäkään asiateksti ei pysty selittämään. Runojen kautta voi tehdä tulkintoja myös niitä kirjoittaneiden motiiveista ja taustalla olleista tunteista, jotka ovat joh-taneet tutkimaan tiettyjä tutkimusaiheita.

Tiederunoja-teosta voi hyödyntää monella tapaa. Oppilaitoksissa sitä voi hyödyntää niin suomen kielen opetuksessa kuin oppilaanohjauksessa. Teosta voi hyödyntää yhteiskunnallisen keskustelun aloittajana tilaisuuksissa, joiden päämääränä on ymmärtää asioita, vaikuttaa asenteisiin tai kehittää käytäntöjä, joihin tiederunoissa viitataan. Suurelle yleisölle teos antaa mahdollisuuden ymmärtää tiedettä uudella tavalla.

Ethene