Privacy Policy for Ethene

Tietosuojaseloste

23.12.2022

# Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste

1) Rekisterin pitäjä / tietosuojavastaava ja yhteystiedot Henkilötietojen vastaanottaja ja rekisterin pitäjä on: Ethene oy Heli Katajamäki Hakatie 5 66440 Tervajoki Puh. 050 400 7039 ethene@ethene.eu

2) Rekisterin nimi Ethene oy:n asiakasrekisteri

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen tai kumppanuuden hoitamista, tiedottamista ja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on henkilön antama suostumus, hänen kanssaan tehty sopimus tai laki.

4) Rekisteröityneiden tiedot

Rekisteri koostuu yritykseen yhteyttä ottaneiden henkilöiden tiedoista. Henkilötiedot koostuvat nimi- ja osoitetiedoista, puhelinnumerosta sekä sähköpostiosoitteesta tai joistain näistä, yhteydenottotavasta ja tiedosta koskien suostumusta sähköiseen markkinointiviestintään. Henkilön ei tarvitse toimittaa kaikkia mainittuja tietoja, vaan vain asiakassuhteen hoitamiseen ja/tai tiedottamiseen vaadittavat tiedot. Emme tee henkilöitä koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

5) Tietojen luovutus

Henkilötiedot vastaanottaa yritys, verkkokaupasta tilatessa tai sähköisesti yhteyttä ottaessa myös IT-palveluntarjoaja, maksunvälittäjä ja/tai kuljetusyritys. Tietoja ei luovuteta muille paitsi lakisääteisille osapuolille, eikä niitä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, elleivät IT-palveluntarjoaja, maksunvälittäjä tai kuljetusyritys toimi siten.

6) Rekisterin suojaus

Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan tiedottamista ja toimituksia hoitavalla yrityksellä. Tiedot ovat luottamuksellisia. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä tai oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Lisäksi hänellä on oikeus tehdä tarvittaessa valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse tai sopimalla tapaaminen. Henkilöllisyyden todentamiseksi pyynnön tulee olla riittävästi yksilöity.

Henkilötiedot markkinointia varten poistetaan 2 viikon kuluessa henkilön pyynnöstä. Tilauksiin ja sopimuksiin, laskuihin ja kuitteihin liittyviä henkilötietoja säilytetään henkilön antaman suostumuksen, sopimuksen tai lain perusteella 7-8 vuoden ajan.

Päivitetty 23.12.2022.


Yhteystiedot Ethene oy Hakatie 5 66440 Tervajoki Y-tunnus: 3301426-5 Puh. 050 400 7039 ethene@ethene.eu https://ethene.eu/

Merchant info
Ethene
ethene@ethene.eu
Business ID: 3301426-5
VAT ID: FI33014265