Privacy Policy for Emilia Originals

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.1.2019. Viimeisin muutos 18.1.2019.

  1. Rekisterinpitäjä Tmi Emilia Aarnio, Jarrutie 9 90150 Oulu Sähköposti: emilia.aarnio@gmail.com

  2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Emilia Aarnio Sähköposti: emilia.aarnio@gmail.com

  1. Asiakasrekisteri Tilauksen tekevät asiakkaat

  2. Henkilötietojen käsittely Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pelkästään yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei jaeta ulkopuolelle.

  3. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

  4. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Merchant info

Emilia Originals

emilia.aarnio@gmail.com
Business ID: 2819328-9
VAT ID: FI28193289