Privacy Policy for Nahkaverstas Eliisa Marjaanan myymälä
 1. Rekisterinpitäjä Eliisa Marjaana Oy FI08386788 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Eliisa Marjaana Oy / Kirsi Syrén Vakintie 15, 32730 Sastamala +358 44 5131480 eliisa.marjaana@kponetti.net

 2. Rekisteröidyt Eliisa Marjaana Oy:n asiakkaat

 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus Rekisterin pitämisen peruste • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
  • Asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen • Palvelujen tarjoamiseen, toimittamiseen ja kehittämiseen • Laskutukseen • Mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämiseen • Tiedotus- ja uutistarkoituksiin • Markkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin

 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot • nimi • osoite • sähköposti • puhelinnumero

Asiakastiedot • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

 1. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
  Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 2. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai -kaupan kautta

 3. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Eliisa Marjaana Oy:n ulkopuolelle.

 4. Käsittelyn kesto • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa • Mahdolliselta markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta

 5. Henkilötietojen käsittelijät Asiakasrekisteriämme käsittelevät Eliisa Marjaana Oy:n työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 6. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 7. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Merchant info
Nahkaverstas Eliisa Marjaanan myymälä
kirsi.syren@gmail.com
Business ID: 0838678-8
VAT ID: FI08386788