Privacy Policy for Design Yliniemi - Verkkokauppa
 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Design Yliniemi

Y-tunnus: 3004099-4

Sähköpostiosoite: seija.yliniemi@designyliniemi.fi

 1. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Yritys: Design Yliniemi

Sähköposti: seija.yliniemi@designyliniemi.fi

 1. Tietosuojavastaavat

Yritys: Design Yliniemi

Nimi: Seija Yliniemi

Sähköposti: seija.yliniemi@designyliniemi.fi

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan tilaama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palveluiden toimittaminen ja niiden kehittäminen. Sopimusten, tilausten ja muiden sovittujen velvollisuuksiemme täyttäminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Asiakkaan profilointi ja sähköinen markkinointi.

Mainonta Design Yliniemi nimissä, jolloin tallennamme mm. IP-osoitteen, selaintyypin, käyttöjärjestelmän, tulo- ja lähtösivut, palveluntarjoajan, päivämäärän- ja aikatiedot sekä demografisia tietoja kuten ikä ja sukupuoli. Tietoja ei yhdistellä niin, että niistä paljastuisi yksittäisen asiakkaan identiteetti. Tietoja käsitellään palveluiden parantamiseksi, markkinoinnin kohdentamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana.

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös mm. Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 1. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Merchant info
Design Yliniemi - Verkkokauppa
info@designyliniemi.fi
Business ID: 3004099-4
VAT ID: FI30040994