Privacy Policy for Capitano / Lake Apartments Finland

Tietosuojaseloste Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja 1. Rekisterinpitäjä Capitano/ Lake Apartments Finland / Avano Dreams Oy Ltd Kapteeninaukio 3 15140 LAHTI capitano.lahti@gmail.com 3009235-6

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö Kikka Holmsten Capitano/ Lake Apartments Finland/ Avano Dreams Oy Ltd Kapteeninaukio 3 15140 LAHTI Puhelinnumero: 050 33 88 585 capitano.lahti@gmail.com

  2. Rekisterin nimi Capitano / Lake Apartments Finland /Avano Dreams Oy Ltd verkkokaupan asiakasrekisteri

  3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus Tämän rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa Capitano /Lake Apartments Finland / Avano Dreams Oy Ltd verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esim. tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen kauppiaan ja asiakkaan /vieraan välillä. Tämän lisäksi rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito sekä suoramarkkinointi silloin, kun vieras ei ole sitä kieltänyt.

  4. Rekisterin tietosisältö Capitano /Lake Apartments Finland /Avano Dreams Oy Ltd Kikka Holmsten Kapteeninaukio 3 15140 LAHTI capitano.lahti@gmail.com / 050 33 88 585

  5. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot kerätään Holvi-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla. Vieraat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Holvin-verkkokaupasta.

  6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  7. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä ja lain määräämillä viranomaisille on ainoastaan aineiston käyttöoikeus. B. ATK:lle talletetut tiedot Rekisteri sijaitsee Holvi Payment Servicen Oy:n palvelimella. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Holvi-palvelun hankkinut kauppias-asiakas.

  8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

  9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

  10. Muut mahdolliset oikeudet Henkilötietolain 30 pykälän mukaan "rekisteröidyllä" on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tarkastus-, korjauspyynnöt ja itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan: Kikka Holmsten puh. 0503388585 Capitano /Lake Apartments Finland /Avano Dreams Oy Ltd Kapteeninaukio 3 15140 LAHTI capitano.lahti@gmail.com

Merchant info
Capitano / Lake Apartments Finland