Terms & conditions for CAD-kirjat ja verkkokurssit - Cadlink Oy

Cadlink Oy:n verkkokaupan toimitusehdot

Etämyyntiä koskevan lain mukaan kuluttajalla on oikeus perua tilaus 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vahvistamisesta, tietyin ehdoin.

Digitaalisten tuotteiden tilauksen peruuttamisoikeus

Lain mukaan kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta.

Mikäli kyseessä on välittömästi oston jälkeen tilaajalle toimitettava tuote, kuten e-kirja tai verkkokurssi, toimittaminen katsotaan tehdyksi kuluttajan suostumuksella kun hän on ostanut tuotteen, ja tuotteen käytön voi aloittaa välittömästi tilauksen jälkeen.

Yksittäisissä digitaalisissa tuotteissa saattaa kuitenkin olla Cadlink Oy:n erikseen lupaama 14-30 päivän peruuttamisoikeus, mikäli näin on tuotteen kuvauksessa erikseen mainittu. Mikäli tästä ei ole mainittu, peruuttamisoikeutta ei ole.

Lainmukainen tieto kuluttajalle riitatilanteiden ratkaisemisesta

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kaikki eurooppalaiset riidanratkaisuelimet löytyvät ODR-forumilta (http://ec.europa.eu/odr).

Yhteyshenkilö kaikissa ostoja ja tilauksia koskevissa asioissa:

Lasse Home, lasse.home@cadlink.fi

Merchant info
CAD-kirjat ja verkkokurssit - Cadlink Oy
lasse.home@cadlink.fi
Business ID: 0950231-4
VAT ID: FI09502314