English

Vi i klassen - kort och handbok

Guider och handböcker

€30.00

Product description

Fram tills årets slut kan du köpa Vi i klassen-korten och handboken för ett specialpris på 30 euro.

Vi i klassen – produkterna bygger på Barnavårdsföreningens mångåriga erfarenhet av att jobba i skolor och förskolor. Produkterna finns till för att skapa en trivsammare skolvardag för både barn och vuxna. Handboken och korten är för barngrupper i förskolor och lågklasser.

Handboken kan användas för att förstärka grupp-sammanhållningen i en redan fungerande grupp. Den är också ett bra redskap för att lösa problem och öka trivseln i utmanande klasser och förskolegrupper. Handboken utgår från att bemöta barnen på ett positivt sätt. Boken presenterar olika förhållningssätt och metoder och bjuder på många praktiska övningar. Allt detta för att öka trivsel och välmående i klassen.

Syftet med Vi i klassen- korten är att genom enkla och roliga övningar stärka trivseln i gruppen och diskutera temaområdena lära känna, känslor, respekt, samarbete, självkänsla och lugn och arbetsro. Korten kan användas i hela klassen eller i mindre grupper. Korten är märkta med ! och ?. Korten märkta med ! är utmaningar och ? frågor. Frågorna kan antingen bara besvaras av eleven som får kortet, turvis av hela klassen eller som gemensam diskussion. En del av utmaningarna är riktade till hela klassen, andra görs par- eller gruppvis eller av eleven som drar kortet. Korten kan användas under en hel lektion eller t.ex. i slutet på en lektion. Eleverna kan turvis få dra kort eller så kan ledaren välja kort.

Kom ihåg att lägga till en extra postavgift för hela paketet (5 euro), postavgiften blir då totalt 10 euro.

Barnavårdsföreningen - Webbshop / Verkkokauppa