Privacy Policy for Barnavårdsföreningen - Webbshop / Verkkokauppa

Registerbeskrivning De uppgifter som lagras i kundtjänstens varukorg används enbart för att upprätthålla kundregistret i Barnavårdsföreningens webshop eller för marknadsundersökningar. Registeransvarig är Barnavårdsföreningen i Finland r.f. och kontaktperson är Ann-Louise Salminen tfn: 050 5993576. Registret består av kunduppgifter från webshoppens varukorg eller epost från kunderna. Dessa uppgifter sparas så länge som beställningens leverans samt fakturering kräver. Registret sparas i elektroniskt format. Kunduppgifterna i registret överlåts inte till utomstående. Kunden har rätt att kontrollera, ändra och avlägsna uppgifter om sig själv ur registret. Personuppgifterna hanteras inom ramen för och i enlighet med lagen om personuppgifter.

Rekisteriseloste Tilauspalvelun ostoskorissa kerätyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan Barnavårdsföreningenin tuotteiden tilaukseen ja markkinointitutkimukseen. Rekisterin rekisterinpitäjä on Barnavårdsföreningen i Finland r.f. Yhteyshenkilönä toimii Ann-Louise Salminen puh: 050 5993576. Rekisteri koostuu tilauspalvelun ostoskorin kautta ja sähköpostitse annetuista tiedoista, jotka säilytetään niin kauan kuin tilauksen toimittaminen ja laskutus vaativat. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisterin tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle. Rekisteriin tietonsa lähettäneen on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Merchant info
Barnavårdsföreningen - Webbshop / Verkkokauppa